Αναγνώριση πτυχίων – διπλωμάτων των αποφοίτων πανεπιστημίων πενταετούς φοίτησης ως ισότιμων με Master

Posted: 20/09/2018 in Υπαλληλικά

a18c7-ptyxioΔημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ :

οι ΚΥΑ (αναμένεται να εκδοθούν και άλλες) όπου αναγνωρίζονται πτυχία και διπλώματα των αποφοίτων πανεπιστημίων πενταετούς φοίτησης ως ισότιμων με Master, σε εφαρμογή του άρθρου 46 του Ν.4485/17 (ΦΕΚ Α’ 114) «Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, ….οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, ….Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές».

Σύμφωνα με τις Υπουργικές αυτές αποφάσεις οι απόφοιτοι των πανεπιστημίων πενταετούς φοίτησης λογίζονται ως κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών, οπότε η Δημόσια Διοίκηση, οφείλει να προνοήσει για την ορθή εφαρμογή της μεταβολής αυτής σε κάθε επίπεδο.

Συγκεκριμένα:

Για τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων ευθύνης πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πρόσθετη μοριοδότηση των Πτυχιούχων – Διπλωματούχων κατόχων ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master).

Για τη βαθμολογική κατάταξη πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το προβάδισμα των δύο ετών στην κατάταξη σε Βαθμούς.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.