Σ. Ε. Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας : Δικαστικές διώξεις των υπαλλήλων των Υποδιευθύνσεων Τεχνικών Έργων λόγω «αστυνόμευσης» οδικού δικτύου και ρεμάτων.

Posted: 13/09/2018 in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για σεπεκεμΜε αφορμή τις άδικες καταδικαστικές αποφάσεις των δικαστικών αρχών τον Ιούνιο 2018 που αφορούν σε Προϊστάμενο και υπάλληλο μηχανικό της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Μ.Ε.Θ. και έθεσαν τους υπαλλήλους σε διαδικασία εφέσεων και ακροάσεων για θέματα τεχνικής αστυνόμευσης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας ΥΤΕ-ΜΕΘ, έχουμε να αναφέρουμε τα εξής:   

Α) Τα αρμόδια Υπουργεία Εσωτερικών και Υποδομών – Μεταφορών, πρέπει να προωθήσουν άμεσα συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο (άρθρα 6 και 7 του Ν. 3481/2006, άρθρο 68 του Ν. 4129/2013 και άρθρο 38 του Ν. 3528/2007) ώστε να αποφεύγονται οι άδικες διώξεις και καταδίκες στελεχών δημοσίων υπαλλήλων – μηχανικών (σύμφωνα και με το συνημμένο έγγραφο του ΤΕΕ – Τμήμα επαγγελματικών θεμάτων).

Β) Ο Νόμος όπως αυτός ερμηνεύεται από τις δικαστικές Αρχές πολλές φορές μετακυλίει την ευθύνη στους προϊστάμενους και τους υπαλλήλους, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η υποχρηματοδότηση των έργων συντήρησης και η υποστελέχωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Γ) Το οδικό δίκτυο της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης έχει συνολικό μήκος περίπου 1000χλμ και με την υποστελέχωση της Υ.Τ.Ε.Μ.Ε.Θ. δεν δύναται να καλυφθεί η σχολαστική εποπτεία ανά δεκαπενθήμερο όπως ορίζει ο Ν. 3481/2006.Το ίδιο ισχύει και για  τις Υποδιευθύνσεις Τεχνικών Έργων όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων με την υποστελέχωση  σε μεγαλύτερο βαθμό. Επιπλέον επισημαίνεται η υποχρηματοδότηση των εργοταξίων όσον αφορά στην έλλειψη καυσίμων και ανταλλακτικών των μηχανημάτων τους.

Δ) Η συντήρηση του Εθνικού και του Επαρχιακού Οδικού δικτύου εντός των ορίων της Μητροπολιτικής (ή Περιφερειακής) Ενότητας κάθε νομού είναι αποτέλεσμα συλλογικών δράσεων με τις ακόλουθες παραμέτρους και αντίστοιχη κατανομή αρμοδιοτήτων:

– τον εντοπισμό των βλαβών δια της τεχνικής αστυνόμευσης και την κατάταξη προτεραιοτήτων αποκατάστασης αυτών, δια του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων (ΤΣΕ) της ΥΤΕΜΕΘ ή ΥΤΕΠΕΘ.

– τις εισηγήσεις για την διάθεση Πιστώσεων, δια της ΥΤΕ

– την ανεύρεση και διάθεση των απαιτούμενων κονδυλίων, δια των οργάνων της αιρετής διοίκησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Η κατανομή της χρηματοδότησης αποφασίζεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη και εγκρίνεται από τα Συλλογικά Όργανα.

– την υλοποίηση των αντίστοιχων έργων συντήρησης, βάση των εγκεκριμένων πλέον πιστώσεων, δια του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της ΥΤΕ (Διευθύνουσα Υπηρεσία) και του Προϊσταμένου της ΥΤΕ (Προϊσταμένη Αρχή).

Επομένως το επίπεδο  Συντήρησης του Εθνικού &  Επαρχιακού οδικού δικτύου καθώς και των ρεμάτων, εξαρτώνται άμεσα και αποκλειστικά αφενός από το ύψος της παρεχόμενης χρηματοδότησης και αφετέρου από το επαρκές στελεχικό δυναμικό των τεχνικών υπηρεσιών.

Ε) Οι Υποδιευθύνσεις Τεχνικών Έργων επιβαρύνονται ακόμη παραπάνω με την εφαρμογή του Ν.4555/2018 (»Κλεισθένης”) καθόσον στην αρμοδιότητα τους έχει πλέον περιέλθει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου η αστυνόμευση των ρεμάτων, η οποία μέχρι πρότινος ανήκε στους ορεινούς-μειονεκτικούς δήμους, χωρίς παράλληλα πρόβλεψη για ενίσχυση του προσωπικού και αντίστοιχης χρηματοδότησης.

Μετά τα παραπάνω ζητούμε:

Την ενεργή συμμετοχή, δράση και υποστήριξη των Πολιτικών Προϊσταμένων της ΠΚΜ στην καθημερινή πιεστική και αγχωτική αρμοδιότητα της τεχνικής αστυνόμευσης του οδικού δικτύου και των ρεμάτων της Μητροπολιτικής ή Περιφερειακής Ενότητας.

Την εκπροσώπηση των Υπηρεσιών στις δικαστικές αίθουσες από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες, ενώ σε περίπτωση ονοματικής κλήσης υπαλλήλου από τις δικαστικές αρχές να χορηγείται αμέριστη νομική στήριξη από τη Διοίκηση. (Σε αντίστοιχες περιπτώσεις σε πολλούς Δήμους, η τεχνική υπηρεσία εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο έργων με τον Νομικό Σύμβουλο του Δήμου κι όχι από τον μηχανικό ή τον Προϊστάμενο).

Την ενίσχυση των υποστελεχωμένων τεχνικών υπηρεσιών με νέους μηχανικούς και όχι την απόσπαση των ήδη υπηρετούντων στις τεχνικές υπηρεσίες της  ΠΚΜ μηχανικών σε άλλες θέσεις με διοικητικά κυρίως καθήκοντα.

pdf_  Το αρ. πρωτ. 202/5-9-2018 έγγραφο του ΣΕΠΕΚΕΜ

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.