Εγκύκλιος : Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018

Posted: 20/06/2018 in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΕγκύκλιος ΑΔΑ: ΩΚ13465ΧΘΨ-ΜΨ3 / 19-6-2018 Δυνατότητα ολοκλήρωσης εκκρεμών πράξεων απόσπασης, παράταση αυτών και δυνατότητα μετάταξης σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν.4531/2018    

 

 

Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ (Ν.45631/2018) οι τροπολογίες για τον εξορθολογισμό και την επιτάχυνση εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας – Μετατάξεις αποσπασμένων και παρατάσεις αποσπάσεων

Posted: 09/04/2018

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.