Εγκύκλιος : Από 20 Ιουνίου 2018 έως 4 Ιουλίου 2018 οι Αξιολογητές Α’ προβαίνουν στην αξιολόγηση των υφισταμένων τους

Posted: 20/06/2018 in Υπαλληλικά

 

εγκύκλιος

Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΔΑ : 6104465ΧΘΨ-ΟΣΚ / 20-6-2018 , η προθεσμία καταχώρισης των στοιχείων από τον Αξιολογητή Α’ ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018, και λήγει την Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018, καταληκτική ημερομηνία υποβολής της έκθεσης αξιολόγησης στον Β’ Αξιολογητή.  

Ειδικότερα :

  • Από 20/6/2018 έως 4/7/2018 ο α’ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως.
  • Από 6/7/2018 έως 20/7/2018 ο β΄ αξιολογητής ολοκληρώνει τη συμπλήρωση της έκθεσης αξιολόγησης κατά το σκέλος που τον αφορά και υποβάλει αυτή αρμοδίως».

 

Παράταση στην ηλεκτρονική αξιολόγηση. Με απόφαση (ΦΕΚ 2271/Β’/15-6-2018) της Υπουργού, oι αξιολογούμενοι έχουν διορία έως τις 18 Ιουνίου

Posted: 15/06/2018

Εγκύκλιος : Καταχώριση στοιχείων από αξιολογούμενους, υποβολή της έκθεσης στους αξιολογητές και καταχώριση στοιχείων αξιολογητών για την αξιολογική περίοδο του έτους 2017

Posted: 04/06/2018

Εγκύκλιος : Παράταση για τις εγγραφές των αξιολογούμενων στο σύστημα, μέχρι την 1η Ιουνίου 2018 – Διευκρινήσεις επί των επιμέρους φάσεων της αξιολόγησης

Posted: 24/05/2018

Αξιολόγηση : Από 4/6/2018 έως 14/6/2018 συμπληρώνονται οι εκθέσεις από τους αξιολογούμενους. Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ οι διαδικασίες και η μορφή του εντύπου

Posted: 24/05/2018

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.