Εγκύκλιος : Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

Posted: 19/06/2018 in Υπαλληλικά

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΨΤΜΓ465ΧΘΨ-ΣΟΔ / 18-6-2018 Προβάδισμα κατηγοριών – προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 

Εγκύκλιος : Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού

Posted: 07/06/2018

Προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων – Ενημέρωση σχετικά με τις 2816 και 2817/2017 αποφάσεις του ΣτΕ

Posted: 24/01/2018

Απόφαση Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για το προβάδισμα των κατηγοριών στις επιλογές προϊσταμένων

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.