Θα δοθεί παράταση στην διπλή ανάρτηση σε ΚΗΔΜΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Posted: 15/06/2018 in Υπαλληλικά

Παράταση θα δοθεί σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του myota.gr στην υποχρέωση των αναθετουσών αρχών για διπλή ανάρτηση και στις δύο πλατφόρμες ΚΗΔΜΗΣ και ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

Κανονικά όπως προβλέπει τοάρθρο 38 παρ.4 του Ν.4412/2016 οποίο από τα στοιχεία και έγγραφα αποτελούν αντικείμενο ανάρτησης τόσο στο ΚΗΜΔΗΣ όσο και στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σύμφωνα με τον ν. 3861/2010 (Α’ 112), όπως ισχύει, δεν καταχωρίζονται πρωτογενώς στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ», αλλά αντλούνται αυτόματα από το ΚΗΜΔΗΣ.

Η ισχύς αυτού του άρθρου όπως τροποποιήθηκε από τηνπαρ.16 του άρθρου 47 του Ν.4472/2016 και τηνπαρ.53 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017 κανονικά άρχιζε να ισχύει από1.6.2018.

Ομως για τεχνικούς λόγους δεν έχει ξεκινήσει η διασύνδεση των δύο συστημάτων και η δυνατότητα καταχώρισης των εγγράφων και στοιχείων μόνο στο ΚΗΜΔΗΣ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του myota.gr θα βγει σε λίγες ημέρες ενημερωτικό σημείωμα και νομοθετική ρύθμιση.

Πηγή : https://www.myota.gr

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.