Απέδωσε η συλλογική προσπάθεια ΣΥΠΝΑΠΕΔ, Περιφέρειας και ΤΕΕ Δωδεκανήσου. Συνιστώνται δύο (2) Περιφερειακές Διευθύνσεις «Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο» σε Ρόδο και Σύρο

Posted: 14/06/2018 in Υπαλληλικά

syros_rodos

Δημοσιεύθηκε ο Ν.4546/2018 (ΦΕΚ 101/τ.Α΄/12-6-2018) που αφορά στην Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις”. 

Πέρα από την ενσωμάτωση της ανωτέρω οδηγίας στο Ελληνικό δίκαιο, στο άρθρο 34 του ανωτέρω νόμου έχουν προστεθεί άρθρα που αφορούν σε σημαντικές αλλαγές του Ν.4495/2017 σχετικά με την αυθαίρετη δόμηση.

Ειδικότερα η παράγραφος 1 του άρθρου 34 αναφέρει:

Άρθρο 34

Τροποποιήσεις του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)

  1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4495/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

≪Ειδικά για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνιστώνται δύο (2) Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου Δόμησης, ήτοι Περιφερειακή Διεύθυνση ≪Ελέγχου Δόμησης – Περιφερειακό Παρατηρητήριο Δωδεκανήσων≫ με έδρα τη Ρόδο και ≪Περιφερειακή Διεύθυνση Ελέγχου Δόμησης –Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κυκλάδων≫ με έδρα τη Σύρο.≫

Ενημέρωση 16/6/218

Ροδιακή 160618_

Πηγή : https://www.rodiaki.gr

Σχετικά δημοσιεύματα :

Διεκδικητικά και συλλογικά αποτρέπουμε την θεσμική απαξίωση της Δωδεκανήσου. Κατατέθηκε τροπολογία για τη σύσταση δυο Περ. Δ/νσεων Ελέγχου Δόμησης μετά από απαίτηση του ΣΥΠΝΑΠΕΔ, του ΤΕΕ Δωδεκανήσου και των περιφερειακών συμβούλων.

Posted: 21/05/2018

Ο παραγκωνισμός των Περιφερειών στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος

Posted: 27/09/2016

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Δεν ανεχόμαστε περαιτέρω στοχοποίηση του τόπου μας, η οποία δεν μπορεί πλέον να αιτιολογηθεί με όρους λογικής και δεν υπακούει σε καμία τεκμηρίωση

Posted: 08/02/2018

Χωροταξικός και λειτουργικός επαναπροσδιορισμός της Αυτοδιοίκησης στο Νότιο Αιγαίο. Για να λειτουργήσουν τα Δωδεκάνησα χρειάζονται έδρα Περιφέρειας στη Ρόδο

Posted: 16/04/2018

Η επομένη των εργαζομένων ……. στον απόηχο των εργασιών του 13ου Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στη Ρόδο (video)

Posted: 23/04/2018 

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Με ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥΣ δεν γίνεται «Εμβάθυνση της Δημοκρατίας και Ενίσχυση της Συμμετοχής» – 1ο θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 14ης Μαΐου ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1

Posted: 11/05/2018 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.