Εγκύκλιος : Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας

Posted: 17/03/2018 in Υπαλληλικά

εγκύκλιος

Εγκύκλιος ΑΔΑ : ΩΔΡΩ465ΧΘΨ-ΔΨΛ / 16-3-2018 «Καθορισμός της διαδικασίας αμοιβαίας μετάταξης υπαλλήλων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας»

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.