Παραιτούνται από τις αγωγές που άσκησαν εκατέρωθεν ο περιφερειάρχης και ο Σύλλογος

Posted: 07/12/2017 in Υπαλληλικά

sakali vs xtazimarkosΟριστικό τέλος θα δοθεί σήμερα ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου στην «αντιδικία» μεταξύ του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου και του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, με αφορμή τις θέσεις που ανέπτυξαν δημόσια για το θέμα της κήρυξης μείζονος έκτασης 10.000 στρεμμάτων περίπου στ’ Αφάντου, ως αρχαιολογικού χώρου, με απόφαση του πρώην υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αρ. Μπαλτά.

Είχε προηγηθεί η αποστολή εξωδίκων και από τις δύο πλευρές με τα οποία προαναγγέλθηκε η προσφυγή ενώπιον των αστικών δικαστηρίων, αν δεν υπάρξει, εντός 10ήμερης προθεσμίας από την επίδοσή τους, η δημοσίευση δελτίων τύπου, που υποδεικνύονται από τις δύο πλευρές.
Ακολούθησε η υποβολή εκατέρωθεν αγωγών, οι οποίες εισήχθησαν και αναβλήθησαν. Στο μεσοδιάστημα, αποφασίστηκε η παραίτηση και των δύο από τις αγωγές και η εξωδικαστική συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς, με πρωτοβουλία κυρίως του Συλλόγου Αρχαιολόγων, που έλαβε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και σχετική απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου.
Για σήμερα συγκεκριμένα έχει προγραμματιστεί η συζήτηση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου της αγωγής που άσκησε ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκος κατά του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων και ο νομικός σύμβουλος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Φιλιππάκος αναμένεται να παραιτηθεί από το δικόγραφο.
Όπως έγραψε η «δημοκρατική», την 14η Ιουνίου 2016, ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, είχε απευθύνει εξώδικη πρόσκληση προς τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων με την οποία ζήτησε από τον ΣΕΑ να δημοσιεύσει δελτίο τύπου με το οποίο θα αναγνωρίζει την πολυετή διαδρομή και προσφορά του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου στα κοινά, ως προσώπου, που με την λειτουργία του και τις αποφάσεις του, έχει συμβάλει ενεργά στην διάσωση, προστασία και ανάδειξη των πολιτισμικών θησαυρών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Να αναγνωρίσει επίσης ότι ως δημόσιο πρόσωπο έχει την δυνατότητα, το αναφαίρετο δικαίωμα αλλά και την θεσμική υποχρέωση να τοποθετείται δημόσια για όλα τα μείζονος σημασίας ζητήματα που ανακύπτουν και αφορούν στην οικονομική και αναπτυξιακή πορεία των νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Ζητήθηκε επίσης από τον ΣΕΑ να ανακαλέσει συγκεκριμένες αναφορές στο πρόσωπο του.
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου στην αγωγή του υποστήριζε μεταξύ άλλων ότι εξέφρασε δημόσια άποψη επί του θέματος της εκδόσεως της αποφάσεων Μπαλτά, μετά την αποκάλυψη της «δημοκρατικής», για ένα θέμα δημοσίου συμφέροντος χωρίς να απευθυνθεί κατά του ΣΕΑ, ότι η απόφαση του τέως Υπουργού Πολιτισμού εκδόθηκε κατά παράβαση του Καλλικράτη, κι ότι «εισέπραξε» τα βέλη του ΣΕΑ για δηλώσεις που έκανε, αφού ήταν ο μόνος πριν την έκδοση του πρώτου δελτίου τύπου του συλλόγου, που δημόσια τοποθετήθηκε και εκφράστηκε για το γεγονός.
Για την 14η Δεκεμβρίου 2017 έχει προγραμματιστεί εξάλλου, μετά από αναβολή, η εκδίκαση ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών της αγωγής που υπέβαλε σε βάρος του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (Σ.Ε.Α.).
Ο ΣΕΑ με την αγωγή, που υπέβαλε κατά του περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γ. Χατζημάρκου, ζητά να άρει την προσβολή σε βάρος του συλλόγου και να την παραλείψει στο μέλλον, να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου περίληψη της απόφασης που θα εκδοθεί εντός 15νθημέρου από την επίδοσή της, να απειληθεί σε βάρος του χρηματική ποινή 400 ευρώ για κάθε ημέρα καθυστέρησης δημοσίευσης της απόφασης, να του καταβάλει χρηματική αποζημίωση ύψους 40.000 ευρώ για ηθική βλάβη, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να απαγγελθεί σε βάρος του περιφερειάρχη προσωπική κράτηση 12 μηνών ως μέσου αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης, τόσο σε περίπτωση επανάληψης της προσβολής όσο και στην περίπτωση που δεν θα δημοσιευθεί η απόφαση.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.