Εγκύκλιος για τους ΟΤΑ : Ψηφιακό Οργανόγραμμα – Αποτύπωση οργανογράμματος σε πρότυπο αρχείο excel …το αργότερο έως την 9 η Οκτωβρίου 2017

Posted: 05/10/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΓια την κάλυψη των κενών θέσεων μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, καλούνται οι Περιφέρειες να αποτυπώσουν το οργανόγραμμά τους σε πρότυπο αρχείο Excel το αργότερο έως την 9η Οκτωβρίου 2017 (εγκύκλιος Γεροβασίλη ΑΔΑ : Ψ90Ο465ΧΘΨ-Θ5Δ / 3-10-2017)    

Εντός (3) τριών ημερών, με ποια σοβαρή τεκμηρίωση και μεθοδολογία και από ποιους θα αποφασισθεί ο προβλεπόμενος αριθμός θέσεων και κλάδων της κάθε υπηρεσιακής μονάδας, δίχως να έχει προηγηθεί αξιολόγηση δομών αφού με την εγκύκλιο Σκουρλέτη (ΑΔΑ : ΩΩΣΓ465ΧΘ7 / 21-09-2017) προς το παρόν δεν είναι προαπαιτούμενη;

Για κάθε οργανική μονάδα συμπληρώνεται:

  • Η ονομασία της,
  • Ο τύπος της μονάδας (επιλογή από λίστα τιμών),
  • Η προϊστάμενη μονάδα,
  • Ο φορέας όπου βρίσκεται χωροταξικά η μονάδα (επιλογή από λίστα τιμών),
  • Ο αριθμός των θέσεων που προβλέπονται ? για την εν λόγω μονάδα αποκλειστικά και
  • Ο αριθμός των θέσεων που είναι κενές για τη εν λόγω μονάδα αποκλειστικά.

Πληροφορίες : http://apografi.gov.gr/index.php/esk/charts.html

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.