Αποδεκτή η προσφυγή υπαλλήλου Περιφέρειας κατά απόφασης Διευθυντή για ανάθεση καθηκόντων άλλου Τμήματος

Posted: 22/09/2017 in Υπαλληλικά

Με απόφαση του συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης έγινε αποδεκτή η προσφυγή υπαλλήλου Περιφέρειας, κατά  απόφασης του Διευθυντή Τεχνικών Έργων σύμφωνα με την οποία του ανέθετε καθήκοντα άλλου τμήματος (παράλληλα καθήκοντα) 

 

 

 

Διαβάστε :

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.