Εγκύκλιος : Παράταση έως 1/1/2018 στην υποχρεωτική διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονική υπογραφή και χρονοσφραγίδα

Posted: 27/07/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΗ έκδοση και διακίνηση πάσης φύσεως διοικητικών πράξεων με την υποχρεωτική χρήση εγκεκριμένης ηλεκτρονικής υπογραφής και χρονοσφραγίδας, κάτι που προβλέφθηκε με το νόμο για την κινητικότητα (Ν.440/2016) παίρνει εξάμηνη παράταση.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : ΩΥΠΔ465ΧΘΨ-5ΧΛ / 27-7/2017

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.