Ορισμός μελών στο Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο για την επιλογή Γενικών Διευθυντών στους Δήμους

Posted: 26/07/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΣυγκροτήθηκε στο Υπουργείο Εσωτερικών το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο, για την επιλογή Γενικών Διευθυντών Δήμων και Συνδέσμων και για τα λοιπά θέματα υπηρεσιακής τους κατάστασης για τα οποία απαιτείται γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου, όπως αναφέρει απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που υπογράφεται από τον Πάνο Σκουρλέτη και αναρτήθηκε στη «Διαύγεια».

Σύμφωνα με την απόφαση, το Συμβούλιο αποτελείται από τους κατωτέρω:
α) Δημήτριο Μακαρονίδη, Νομικό Σύμβουλο του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών, ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια τη Δήμητρα Κεφάλα, Νομική Σύμβουλο του Κράτους.
β) Ιωάννη Ψυχάρη, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την Βασιλική Δεληθέου, Επίκουρη Καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου.
γ) Βασιλική Γιαβή, Γενική Διευθύντρια Αποκέντρωσης & Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Κων/νο Θεοδωρόπουλο, Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου.
δ) Παρασκευή Χρυσάγη, Γενική Διευθύντρια του Δήμου Ιλίου, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Μπαμπανιώτη, Γενικό Διευθυντή του Δήμου Χαλανδρίου.
ε) Νικόλαο Χιωτάκη, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ιωάννη Μουράτογλου, εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.
στ) Νικόλαο Τράκα, Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Παπαδοπούλου, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ – ΟΤΑ.
ζ) Μάρκο Δαρδαμάνη, Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Προσωπικού Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π-Ο.Τ.Α.), ως μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρία Κονδύλη.
Καθήκοντα Γραμματέα εκτελεί η Μαρία Ανδρεδάκη, υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Β ́ του Τμήματος Μονίμου Προσωπικού της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, με αναπληρωτή τον Ανδρέα Αντωνόπουλο, υπάλληλο κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α ́ του ίδιου Τμήματος.
Η θητεία του Ειδικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει την 31-12-2018
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.