Εγκύκλιος : Χορήγηση μειωμένου ωραρίου σε υπαλλήλους γονείς τέκνων με αναπηρία

Posted: 26/07/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΗ μείωση του ωραρίου εργασίας κατά μία (1) ώρα την ημέρα σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 16 του ν. 2527/1997 όπως ισχύουν, αποτελεί αυτοτελές δικαίωμα του υπαλλήλου για κάθε μέλος της οικογένειας που πληροί τις προϋποθέσεις των σχετικών διατάξεων.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : Ψ6ΦΨ465ΧΘΨ-Ν4Μ / 21-7-2017

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.