Εγκύκλιος : Καινοτομία στο Δημόσιο Τομέα. Οι υπηρεσίες καλούνται να συμπληρώσουν σχετικό ερωτηματολόγιο

Posted: 26/07/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΤονίζοντας την δυνατότητα ουσιαστικής συνδρομή του συνόλου των φορέων του δημοσίου τομέα στην εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών και υπηρεσιών, με στόχο τόσο να μεγιστοποιηθούν τα προσδοκώμενα οφέλη στην οικονομική ανάπτυξη και ευημερία όσο και την επίτευξη εξοικονομήσεων πόρων στη λειτουργία των ίδιων των δημοσίων υπηρεσιών και λαμβάνοντας ιδίως υπόψη τις ιδιαίτερα δυσχερείς οικονομικές συνθήκες που διανύει η Χώρα, θεωρούμε ότι κάθε βήμα προς την ενίσχυση της οικονομίας της γνώσης, της καινοτομίας και της κατοχύρωσης της διαφάνειας στη σχέση Κράτους και Κοινωνίας των Πολιτών αποκτά ιδιάζουσα σημασία.    

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : 6ΥΙ3465ΧΘΨ-ΞΨ0 / 26-7-2017

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.