Σκουρλέτης: Στελέχωση με υπαλλήλους των Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων -/- Δ. Μαραβέλιας»: «Λέμε «ναι» στη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Περιφέρεια αλλά με ποιο προσωπικό;»

Posted: 04/07/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Τις άμεσες παρεμβάσεις του υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να στελεχωθούν με προσωπικά και μέσα οι Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου των ΟΤΑ και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, παρουσίασε ο Πάνος Σκουρλέτης.      

Συγκεκριμένα ο υπουργός Εσωτερικών σε χαιρετισμό τους στην ημερίδα που διοργάνωσαν σήμερα, η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς και η Expertise France (Τεχνική Βοήθεια για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση), με θέμα «Ιδρύοντας Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου στους ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, από τον σχεδιασμό στην υλοποίηση», σημείωσε:

«Θα μπορούσα να μιλάω αρκετή ώρα για τη σταθερή θέση της ελληνικής κυβέρνησης υπέρ της προώθησης και υποστήριξης θεσμών, οι οποίοι έχουν ως αποστολή την εξέλιξη της Δημόσιας Διοίκησης και των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας. Θεωρώ ότι το ισχυρό παρών της Κυβέρνησης στη σημερινή εκδήλωση καταδεικνύει πολύ πιο εμφατικά αυτή τη θέση.

Πράγματι, η ελληνική κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη σημασία στους νέους θεσμούς και στα εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε ένα αποφασιστικό βήμα προόδου σε αυτούς τους δύσκολους τομείς, οι οποίοι χαρακτηρίζονται διαχρονικά από αδύνατα σημεία και παθογένειες.

Αυτοί είναι και οι λόγοι που, μιλώντας για τη Δημόσια Διοίκηση και, λιγότερο, για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η κοινή γνώμη συχνά ανακαλεί εικόνες έντονης γραφειοκρατίας, καθυστερήσεων, παρωχημένων διαδικασιών και γενικά συνθηκών που ευνοούν την αμέλεια, την παρατυπία, αλλά και την εκδήλωση φαινομένων διαφθοράς.

Η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη και οι γενικεύσεις αδικούν πολλές φορές τις φιλότιμες προσπάθειες των εργαζομένων σε πολλές υπηρεσίες, που επιμένουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους παρά τις αντιξοότητες.

Οι ακατάλληλες διαδικασίες, ο περιττός φόρτος, τα φαινόμενα αδυναμίας κατανόησης των οδηγιών ή της προβληματικής παροχής αυτών των οδηγιών, κατατρέχουν ολόκληρο το οικοδόμημα της διοίκησης, δημιουργώντας προβλήματα και στους πολίτες και στο προσωπικό.

Φυσικά, υπάρχει και μια ακόμη σοβαρή πτυχή, αυτή της δυσκολίας εμπέδωσης και υλοποίησης, σε ικανό χρόνο, των κατευθύνσεων και των θεσμικών παρεμβάσεων της πολιτικής ηγεσίας κάθε φορέα που ασκεί δημόσια διοίκηση, είτε μιλάμε για το κεντρικό κράτος είτε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Θέλουμε λοιπόν, να διευκολύνουμε τον πολίτη σε όλες τις πλευρές της επαφής του με τη δημόσια διοίκηση.

Θέλουμε να δημιουργήσουμε εκείνο το λειτουργικό περιβάλλον, που θα βοηθήσει το προσωπικό να κάνει καλύτερα τη δουλειά του σε λιγότερο χρόνο και με λιγότερο κόπο.

Θέλουμε τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών, για να περιορίσουμε τα φαινόμενα λάθους και τα περιθώρια αλλοίωσης των αποφάσεων.

Θέλουμε μια ουσιαστική και αποτελεσματική αφομοίωση των αλλαγών στη διαχείριση και στη διεκπεραίωση των εργασιών.

Η σημερινή εκδήλωση είναι εστιασμένη σε ένα από αυτά τα εργαλεία. Στην ίδρυση Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Τα προσδοκώμενα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας αναμένονται ιδιαίτερα θετικά. Ορισμένα από αυτά είναι:

Αντικειμενική και συστηματική αξιολόγηση των διαδικασιών και των λειτουργιών του φορέα

Υποστήριξη τόσο της Διοίκησης όσο και των προϊσταμένων των υπηρεσιών στην επίτευξη των στόχων και την εκτέλεση των καθηκόντων

Μεγιστοποίηση της οικονομίας πόρων τόσο οικονομικών όσο και ανθρώπινων

Επίτευξη βέλτιστης λειτουργίας του φορέα

Αύξηση της διαφάνειας και της λογοδοσίας για όλους τους εμπλεκόμενους

Βελτίωση της εικόνας του φορέα προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις

Το θέμα έχει πολλές σημαντικές τεχνοκρατικές πτυχές και πιστεύω ότι στη συνέχεια της συζήτησης θα αναπτυχθεί επαρκώς. Σε αυτό το επίπεδο, το κανονιστικό, ο τρόπος προσέγγισης του θέματος είναι, μάλλον, μονοσήμαντος. Για να έχουν οι μονάδες μια αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία, χρειάζεται:

· Εφαρμογή κατάλληλων προτύπων και μεθοδολογιών ελέγχου

· Παροχή κατάλληλων εργαλείων και υποδομών

· Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας των ελεγκτών με την αναφορά τους απευθείας στο μέγιστο επίπεδο διοίκησης (Δήμαρχος, Περιφερειάρχης, Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης)

· Επαρκής στελέχωση με υπαλλήλους όλων των ειδικοτήτων με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα

· Πρόβλεψη για την πιστοποίηση των ελεγκτών και συνεχή εκπαίδευση

· Αλλαγή της κουλτούρας τόσο των υπαλλήλων όσο και των αιρετών

Φυσικά, οφείλουμε να σταθμίσουμε τα οφέλη από το:

· Κοινό και κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για όλους τους φορείς (ΟΤΑ και Αποκεντρωμένες Διοικήσεις)

· Από την ύπαρξη κεντρικού συντονιστικού οργάνου στο πλαίσιο λειτουργίας επιτροπών ελέγχου

Πολλά από τα παραπάνω είναι αυτονόητα και είναι σίγουρο ότι θα ληφθούν υπόψη όταν θα έρθει η ώρα της θεσμικής δράσης. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι ο κρατικός μηχανισμός, οι υπηρεσίες του, η διοίκηση σε όλες τις εκφάνσεις της, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οφείλουν κατά το μερίδιο που τους αναλογεί, να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον όπως αυτό εμπλουτίζεται κάθε φορά, από την λαϊκή εντολή.

Σήμερα καταβάλλεται μια εξαιρετική προσπάθεια για να γυρίσει σελίδα η χώρα και να αναστρέψει μια υφεσιακή πορεία που έχει πλήξει εντονότερα τους πιο αδύναμους, χωρίς να εξαιρείται το σύνολο του ελληνικού λαού από περιορισμούς και απώλειες. Η προσπάθεια αυτή συνάντησε σημαντικές δυσκολίες, αλλά συνεχίζεται πεισματικά. Είναι δεδομένο, ότι οποιαδήποτε θεσμική αλλαγή οφείλει να υπηρετεί αυτή την προσπάθεια, προκειμένου να αφήσουμε πίσω στρεβλώσεις δεκαετιών και δομές που υπηρετούν παλιές αντιλήψεις πολιτικής συναλλαγής και περιορισμού της έκφρασης των πολιτών.»

Πηγή : http://www.ypes.gr

Δ. Μαραβέλιας»: «Λέμε «ναι» στη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε Περιφέρεια αλλά με ποιο προσωπικό;»

«Η Ένωση Περιφερειών συμφωνεί με την αναγκαιότητα σύστασης Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της κάθε Περιφέρειας, ωστόσο εκ των πραγμάτων προκύπτει ζήτημα πως αυτή θα στελεχωθεί και μάλιστα με εξειδικευμένο προσωπικό και πως θα λειτουργήσει, την ώρα που το προσωπικό των Περιφερειών φθίνει, δεν προβλέπονται καθόλου προσλήψεις τη διετία 2018-9, ενώ η χρηματοδότησή τους μειώνεται».

Αυτό επισήμανε ο εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) κ. Δημήτρης Μαραβέλιας κατά την παρέμβασή του σήμερα στην ημερίδα με θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις Δημοτικές, Περιφερειακές και Αποκεντρωμένες Αρχές».

Ο κ. Δ. Μαραβέλιας ανέδειξε, παράλληλα, το «θεσμικό έλλειμμα, το οποίο – όπως είπε – παρουσιάζουν η αναζήτηση, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή καλών πρακτικών. Σήμερα – εξήγησε – οι αιρετές Περιφέρειες δεν διαθέτουν κανονιστική αρμοδιότητα, δηλαδή δεν έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν και να εφαρμόσουν ένα ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων σύμφωνα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητές τους έτσι ώστε να υλοποιούν τις στοχεύσεις τους – ακόμη και να αξιοποιήσουν επαρκώς το «Εγχειρίδιο Καλών Πρακτικών», που υιοθέτησε ήδη από το 2004, το Συµβούλιο της Ευρώπης, µε οδηγίες για τον τρόπο ελέγχου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Θα πρέπει -κατά κύριο λόγο- να αναμένουν τις σχετικές πρωτοβουλίες του κεντρικού κράτους», σημείωσε.

Ο κ. Δημ. Μαραβέλιας επανέφερε με την ευκαιρία την ολοκληρωμένη πρόταση που έχει καταθέσει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας εν όψει της επικείμενης αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου της Αυτοδιοίκησης για τη μετάβαση από την αιρετή Περιφέρεια την Περιφερειακή Διακυβέρνηση. «Η θέσπιση της κανονιστικής αρμοδιότητας των Περιφερειών στο χώρο ευθύνης τους, είναι βέβαιο πως τις θα δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν θεσμικά καλές πρακτικές και να συμβάλλουν με τις δράσεις τους στην περιφερειακή ανάπτυξη και στην προσδοκώμενη από όλους μας παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας μας», ανέφερε.

Στην ομιλία του το μέλος του ΔΣ της ΕΝΠΕ παρουσίασε το πλαίσιο στο οποίο πρέπει να κινείται ο εσωτερικός έλεγχος υπογραμμίζοντας ότι «ο εσωτερικός έλεγχος των Περιφερειακών αρχών πρέπει να εστιάζει σε οργανωτικά ζητήµατα, συστήµατα, αρµοδιότητες και ευθύνες, µεθόδους εργασίας και διαδικασίες και άλλα ευρύτερα οργανωτικά θέµατα που αντανακλώνται σε όλους τους τοµείς οργάνωσης καθώς και στο πώς σχετίζονται µεταξύ τους στο σύνολο τους σε κάθε Περιφέρεια.

Πρέπει να επιδιώκεται ο εντοπισµός κανονιστικών ανεπαρκειών, διαφορών µεταξύ των κανόνων και της πραγµατικότητας, περιττών διαδικασιών ή καθηκόντων, εκπρόθεσµων ή απαρχαιωµένων διαδικασιών αλλά και να εφαρμόζονται οι καλές πρακτικές.

Είναι απαραίτητο για κάθε Περιφέρεια, να διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου καθώς δραστηριοποιείται σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από σηµαντικό αριθµό κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών λειτουργίας του».

Πηγή : http://www.enpe.gr

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.