Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Μακεδονίας : Αποφάσισε τη ΔΙΑΚΟΠΗ κάθε διοικητικής διαδικασίας ή ενέργειας που αφορά τη διαδικασία αξιολογήσεως με τον ν. 4369/2016

Posted: 26/06/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για αξιολόγησηΤο Περιφερειακό Συµβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση
Α π ο φ ά σ ι σ ε κατά πλειοψηφία
Για διακοπή κάθε διοικητικής διαδικασίας ή ενέργειας, που αφορά τη διαδικασία αξιολογήσεως µε τον ν. 4369/2016
Την έκδοση Απόφασης του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη περί αποχής από κάθε διαδικασία αξιολόγησης από όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες, καθώς επίσης και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την λήψη απόφασης από την ΕΝ.ΠΕ. ούτως ώστε να διαχωριστούν οι Περιφέρειες από αυτού του τύπου τις διαδικασίες αξιολόγησης, λόγω της ιδιοµορφίας και των υπαρκτών προβληµάτων υποστελέχωσης Υπηρεσιών τους.
Κατά της ανωτέρω απόφασης ψήφισε ο Περιφερειακός Σύµβουλος Γεώργιος Κωτσίδης.  

Πατήστε στην εικόνα του εγγράφου για να διαβάσετε την απόφαση :

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.