Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Ν.4469/2017)

Posted: 12/06/2017 in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείοΆλλη μια αρμοδιότητα, χωρίς προσωπικό πέρασε στις υπηρεσίες των Περιφερειών. Συγκεκριμένα με τον ν. 4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις», άρθρο 4, οι αιτήσεις για υπαγωγή στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών των επιχειρήσεων υποβάλλονται σε έντυπη και ψηφιακή μορφή στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων, μέχρι τη λειτουργία της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας!!!    

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.