Εγκύκλιος : Αναγνώριση «πλασματικών χρόνων» για απονομή σύνταξης

Posted: 31/05/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΣτο Δημόσιο, προβλέπεται η δυνατότητα αναγνώρισης έως και 12 πλασματικών ετών, ενώ στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα μέχρι 7 χρόνια.

Η αναγνώριση γίνεται με την καταβολή της εισφοράς που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης εξαγοράς για κάθε μήνα πλασματικού χρόνου. Η ως άνω εισφορά υπολογίζεται επί των αποδοχών του ασφαλισμένου κατά τον μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ: ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40 / 30-5-2017

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.