Εγκύκλιος : Αξιολόγηση υπαλλήλων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4369/2016 – Προθεσμία έως 23 Ιουνίου η ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Posted: 26/05/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιοςΑναμένεται έως το Δεκέμβριο του 2017 να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις δημόσιες υπηρεσίες και Ν.Π.Δ.Δ., ενώ μέχρι τον Απρίλιο 2018 εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η αντίστοιχη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης προϊσταμένων Διευθύνσεων και Τμημάτων.    

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού, αποδέκτες της παρούσας, να διανείμουν τα έντυπα αξιολόγησης στους υπαλλήλους, που υπάγονται στο σύστημα αξιολόγησης του ν.4369/2016, το αργότερο έως την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και να μεριμνήσουν για την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης το αργότερο έως την Παρασκευή 23 Ιουνίου 2017. Υπενθυμίζεται ότι τα Έντυπα Αξιολόγησης διατίθενται από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατόπιν αιτήματος των Υπηρεσιών.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ : 67ΙΡ465ΧΘΨ-ΛΜ8 / 26-5-2017 )

ΟΣΥΑΠΕ : Οργανώνουμε τον αγώνα μας ενάντια στην αξιολόγηση

ΑΔΕΔΥ : Απεργία – Αποχή από τη διαδικασία αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων

«Ξεκλείδωσαν» οι κρίσεις γενικών διευθυντών. Προκήρυξη για την στελέχωση επιτελικών θέσεων των υπουργείων εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Εγκύκλιος : Σύστηµα αξιολόγησης ν. 4369/2016 και στους ΟΤΑ. Άμεση συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης.

Κατατέθηκε τροπολογία για ρύθμιση θεμάτων που αφορούν τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων (τροποποίηση διατάξεων ν.4369/2016, 3528/2007, 3584/2007)

Εγκύκλιος με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.4369/2016 με το οποίο εισάγεται το νέο σύστημα αξιολόγησης για τους Δημοσίους Υπαλλήλους

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ 4434/τ.Β΄/30-12-2016 τα έντυπα αξιολόγησης προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4369/2016

Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016).

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.