Στον Αρειο Πάγο η τύχη υπαλλήλου του Κτηματολογίου Ρόδου!

Posted: 05/05/2017 in Υπαλληλικά

Ενώπιον του Δευτεροβάθμιου Πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου εξετάστηκε την Τετάρτη η διαφωνία του υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατά της υπ’ αρίθμ. 2/2017 αποφάσεως του Πενταμελούς Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Εφετείου Δωδεκανήσου με την οποία αποφασίστηκε ομοφώνως, να μην τεθεί προσωρινά σε αργία, δημόσιος υπάλληλος με αυξημένα καθήκοντα στο Κτηματολόγιο Ρόδου, που ελέγχεται πειθαρχικώς για 4 υποθέσεις.   
Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, που συγκροτήθηκε με την συμμετοχή δύο Εφετών, Αντεισαγγελέα Εφετών και δύο αιρετών μελών, δημοσίων υπαλλήλων, εξέτασε συγκεκριμένα 4 πορίσματα, με τα οποία προτάθηκε η οριστική παύση του δημοσίου υπαλλήλου και δεν έκανε δεκτή την πρόταση.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης άσκησε διαφωνία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24 παρ. 2 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, αντιτιθέμενος στην απαλλακτική κρίση του Πρωτοβάθμιου Δικαστικού Συμβουλίου.

Θεωρεί συγκεκριμένα ότι από τα βασικά καθήκοντα του Προϊσταμένου ενός Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου ή Κτηματολογικού Γραφείου είναι ο έλεγχος των εισερχομένων εγγράφων και αιτήσεων, η πρωτοκόλληση τους από αρμόδιους υπαλλήλους, που ο ίδιος έχει αναθέσει, και κατόπιν όλων αυτών, η διεκπεραίωση αυτών σε εύλογο χρονικό διάστημα, με γνώμονα τις ανάγκες της υπηρεσίας.
Η αναφορά που γίνεται στο σκεπτικό της απαλλακτικής απόφασης περί ύπαρξης (κατ’ εκτίμηση) 3.000 κλειστών φακέλων αλληλογραφίας, κρίθηκε σοβαρή από τον υπουργό, που έκρινε ότι το Κτηματολόγιο για έτη δεν λειτουργούσε εύρυθμα, σε βάρος της εξυπηρέτησης του κοινού.

Θυμίζουμε ότι επρόκειτο για ερωτήματα Δ.Ο.Υ. της χώρας που ζητούσαν πληροφορίες για την ακίνητη περιουσία οφειλετών του δημοσίου.

Το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο είχε κρίνει ότι δεν γίνεται μνεία στα στοιχεία  ταυτότητας των ωφελούμενων οφειλετών, ώστε να δύναται να διερευνηθεί η όποια σχέση τους με τον εγκαλούμενο, των αντιγράφων των οικείων κτηματολογικών μερίδων, ώστε να προκύψει εξ’ εγγράφων εάν πράγματι ήταν δυνατόν να διεκπεραιωθούν τα ανωτέρω αιτήματα των δημόσιων υπηρεσιών και σε ποιες από τις αιτήσεις περιλαμβάνονταν πλήρη στοιχεία ταυτότητας των ακινήτων ώστε η απάντηση τους να μην παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσχέρεια και σε ποιες μόνο τα στοιχεία ταυτότητας του οφειλέτη ώστε η διεκπεραίωση τους να προσκρούει στην έλλειψη ενημέρωσης των ονομαστικών ευρετηρίων.

Είχε κρίνει επίσης ότι ήταν αντικειμενικά αδύνατο να γνωρίζει τους οφειλέτες.

Την αντίθεση του εξέφρασε ο υπουργός και για την κρίση του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου για την απασχόληση μηχανικού του ΤΕΕ στο Κτηματολόγιο.

Ο υπάλληλος ελέγχεται πειθαρχικά για παραβίαση του υπηρεσιακού του καθήκοντος διότι επέτρεψε παρανόμως σε μηχανικό του TEE να ενεργεί «αντ’ αυτού» και να χορηγεί αντίγραφα τοπογραφικών διαγραμμάτων από τους τηρούμενους στο Κτηματολόγιο φακέλους ακινήτων, χωρίς να φέρουν την υπογραφή του ως Προϊσταμένου της υπηρεσίας του, χωρίς να εισπράττονται τα προβλεπόμενα από το Ν. 325/1976 τέλη (μεγαρόσημο 3 ευρώ για την κατάθεση της αίτησης και 2 ευρώ για την παραλαβή του αντιγράφου) και χωρίς να εκδίδεται σχετική απόδειξη είσπραξης, με αποτέλεσμα να υφίσταται απώλεια εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο.

Από την έρευνα του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου προέκυψε ότι το έτος 2008 το TEE Δωδεκανήσου και ο Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Δωδεκανήσου σε συνεννόηση με τον ελεγχόμενο υπάλληλο συμφώνησαν να τοποθετηθεί ένας μηχανικός επιλογής του TEE Δωδεκανήσου σε χώρο εντός του Κτηματολογίου για να εξυπηρετεί όλα τα αιτήματα για χορήγηση ψηφιακών αντιγράφων κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων.

Η αμοιβή του μηχανικού γινόταν τα πρώτα έτη από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δωδεκανήσου και στη συνέχεια από το TEE Δωδεκανήσου. Το παρεχόμενο έργο από τον ανωτέρω μηχανικό συνεχίστηκε επί οκταετία ενώ στις 4 Νοεμβρίου 2016 μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και του TEE Δωδεκανήσου υπεγράφη νέα σύμβαση για διορισμό μηχανικού επιλογής του TEE, που φέρει την υπογραφή του Υπουργού και του Προέδρου του TEE, η οποία ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης δυσλειτουργίας του Κτηματολογίου, λόγω της απομάκρυνσης του μηχανικού.

Η ανωτέρω σύμβαση προέβλεπε τη συνέχιση της εκτέλεσης του ίδιου έργου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Επρόκειτο για απλά αντίγραφα σχεδιαγραμμάτων για ανεπίσημη χρήση που συνίστατο και μόνο στο ό,τι προκειμένου να αποτυπωθεί τοπογραφικά μια κτηματολογική μερίδα ήταν αναγκαίο να συσχετιστεί με αρκετές άλλες όμορες, τα στοιχεία των οποίων ελάμβαναν οι μηχανικοί με τον τρόπο αυτό (σε απλή μορφή).

Ο υπουργός Δικαιοσύνης αναφέρεται στην διαφωνία του στην υπογραφή της από 4-11-2016 προγραμματικής σύμβασης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υιοθετηθεί ο ισχυρισμός στην απόφαση ότι η «…η ανωτέρω σύμβαση προέβλεπε τη συνέχιση της εκτέλεσης του ιδίου έργου με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, ήτοι τη διεκπεραίωση αιτημάτων που αφορούσαν στη χορήγηση ψηφιακών κτηματολογικών σχεδιαγραμμάτων σε μηχανικούς και δημόσιες υπηρεσίες».

Ο ελεγχόμενος υπάλληλος, συνοδευόμενος από τον δικηγόρο του κ. Βασίλη Καβουριού, εξέθεσε εκ νέου τις απόψεις του και τους υπερασπιστικούς του ισχυρισμούς ενώπιον του Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, που θα εκδώσει τις προσεχείς ημέρες την απόφασή του.

 Πηγή : www.dimokratiki.gr

Νέα προκαταρκτική δικογραφία εις βάρος επιτελούς του Κτηματολογίου

Δεν θα τεθεί σε προσωρινή αργία ο υπάλληλος του Κτηματολογίου

19 Ιανουαρίου 2017

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.