Προτάσεις βιώσιμης και δίκαιης χρηματοδότησης της ΤΑ: Κείμενο εργασίας της PSI

Posted: 19/04/2017 in Υπαλληλικά

Η Διεθνής Δημόσιων Υπηρεσιών (PSI) δημοσίευσε ενημερωτικό σημείωμα με θέμα τις επιλογές χρηματοδότησης των τοπικών και περιφερειακών διοικήσεων για ποιοτικές και βιώσιμες υπηρεσίες, ικανές να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της συνεχούς αστικοποίησης και των οικονομικών πιέσεων που δέχεται η ΤΑ μέσω συμπιεσμένων προϋπολογισμών, της φοροδιαφυγής των μεγάλων εταιριών και του αυξανόμενου φορολογικού ανταγωνισμού.Το σημείωμα συνοψίζει τα βασικά θέματα του κειμένου συζήτησης, το οποίο θα παραμείνει ανοιχτό για σχολιασμό και συμπληρώσεις μέχρι το τέλος Μαΐου.
‘Οι τοπικές & περιφερειακές διοικήσεις πιέζονται ολοένα και περισσότερο να παρέχουν περισσότερα με λιγότερους πόρους. Και ενώ βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των τοπικών και αστικών πολιτικών ανάπτυξης— είναι αυτές που αναλαμβάνουν την εφαρμογή διεθνών πλαισίων όπως το Πρωτόκολλο του Σεντάι για την ετοιμότητα στην αντιμετώπιση καταστροφών, την Ατζέντα για Αξιοπρεπή Εργασία, τη συμφωνία για την κλιματική αλλαγή, για την βιώσιμη ανάπτυξη και πιο πρόσφατα την Νέα Ατζέντα για το Αστικό Περιβάλλον — .όταν πρέπει να εγκρίνουν τους πόρους για όλα αυτά, έρχονται αντιμέτωπες με μέτρα λιτότητας φοροδιαφυγή, διεθνείς όρους δανειοδότησης κοκ.
Πώς μπορούν οι τοπικές και οι περιφερειακές διοικήσεις και οι εργαζόμενοι τους να παρέχουν υπηρεσίες ποιότητας στο πλαίσιο αυτών των περιορισμών; Μεγάλο μέρος της συζήτησης που οδήγησε στη «Νέα Ατζέντα για το αστικό περιβάλλον», και στην πολιτική καθοδήγηση του ΟΗΕ για την αστική πολιτική για τα επόμενα 20 χρόνια επικεντρώνει στον διαδημοτικό φορολογικό ανταγωνισμό, στα ΣΔΙΤ, στη δανειοδότηση κεφαλαίων στο χρηματιστήριο, στις χρεώσεις των χρηστών των υπηρεσιών κοκ.
Η PSI δεν συμφωνεί με αυτές τις λύσεις ούτε πιστεύει ότι μπορούν να είναι βιώσιμες και να είναι κοινωνικά δίκαιες για όλους και όλες. Επιπλέον δεν μπορούν να οδηγήσουν σε δημιουργία θέσεων αξιοπρεπούς εργασίας και σε κοινωνική συνοχή. Γι’ αυτό το λόγο εμμένει στη θέση της για φορολογική ισότητα και για προοδευτικά δημοτικά φορολογικά συστήματα.
Η καναδική CUPE και η αυστραλιανή ASU έχουν ενεργοποιηθεί στην ανάπτυξη πολιτικών για προοδευτική χρηματοδότηση της Τ.Α Το παρόν ερευνητικό δελτίο της PSI χτίζει πάνω σε αυτές τις προσπάθειες και παρέχει εναλλακτικές πολιτικές προτάσεις που μπορούν να αντιπροτείνουν τα συνδικάτα στα μέτρα λιτότητας και στην ιδιωτική χρηματοδότηση’ .
‘Στην πραγματικότητα, οι τοπικές και δημοτικές αρχές, των χωρών που πιέστηκαν περισσότερο στην εφαρμογή μέτρων δημοσιονομικής λιτότητας ήταν αυτές που
βρέθηκαν στο προσκήνιο εφαρμογής αυτών των πολιτικών πριν ακόμη το ξέσπασμα της παγκόσμιας κρίσης. Κυρίως μέσω μειώσεων της χρηματοδότησης από την ΚΔ και την ευθυγράμμιση στις επιταγές της αγοράς.
Οι πόλεις και οι δήμοι σε αυτές τις χώρες έγιναν τα θύματα και οι πρώιμοι εισαγωγείς των μέτρων λιτότητας. Έχοντας υποχρεωθεί να υιοθετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα διακυβέρνησης, προσανατολισμένο στην αγορά, (είτε μέσω περικοπών των τοπικών ΔΥ, ή με την επιβολή αντιστροφής προοδευτικής φορολόγησης, ιδιωτικοποιήσεων δημόσιων αγαθών κλπ..) οι μεταρρυθμίσεις αυτές στα δημοσιονομικά των δήμων όχι μόνον απομάκρυναν τις προτεραιότητες τους από την πολιτική προνοιακών και ποιοτικών δημόσιων παροχών προς την κατεύθυνση προσέλκυσης επενδύσεων με μείωση των εσόδων αλλά και της δημόσιας χρηματοδότησης συγχρόνως συνοδεύονταν με αποδυνάμωση των τοπικών δημοκρατικών διαδικασιών, είτε με άμεση εμπλοκή μη εκλεγέντων παραγόντων στην οικονομική διαχείριση είτε με τη συγκέντρωση εξουσίας σε άτυπα πολιτικά δίκτυα τοπικών ελίτ και επιχειρηματικών συμφερόντων’ PSI, 2017.

Διαβάστε σχετικά
Δημοσιονομική πολιτική και Τοπικές Δημόσιες Υπηρεσίες: Γεφυρώνοντας τη Φορολογική Δικαιοσύνη και τις χωρίς αποκλεισμούς πόλεις για ένα νέο αστικό περιβ άλλον – Κείμενο εργασίας της PSI για την ΤΑ
Χτίζοντας καλύτερες κοινότητες . Οδηγός της Καναδικής Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπαλλήλων για δίκαιη χρηματοδότηση των πόλεων
Η Διάσκεψη του Habitat III για την εφαρμογή της Νέας Αστικής Ατζέντας: Ανακοίνωση της PSI για την συμμετοχή των συνδικάτων και την συμπερίληψη των αιτημάτων για αξιοπρεπή εργασία

Πηγές : http://www.world-psi.org    www.kpolykentro.gr 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.