Εγκύκλιος : Καλούνται όλες οι υπηρεσίες να εισέλθουν στην εφαρμογή http://posostosi.isotita.gr και να προβαίνουν σε καταχώριση κάθε συλλογικού οργάνου (υφιστάμενου και νέου)

Posted: 09/04/2017 in Υπαλληλικά

Πρόκειται για μία εύχρηστη ηλεκτρονική εφαρμογή, η οποία καθοδηγεί τα όργανα της Διοίκησης στην συγκρότηση και καταχώριση των συσταθέντων ή υπό σύσταση συλλογικών οργάνων και διευκολύνει τόσο την τήρηση της ποσόστωσης όσο και την παρακολούθησή της από τη Γενική Γραμματεία Ισότητας Φύλων.  

Ως εκ τούτου καλούνται οι αρμόδιες υπηρεσιακές μονάδες:

  • να εισέλθουν στην εφαρμογή που βρίσκεται στη διεύθυνση http://posostosi.isotita.gr
  • να συμπληρώσουν τα στοιχεία των φορέων και τα στοιχεία των υφιστάμενων συλλογικών οργάνων που υπάγονται στις διατάξεις των ανωτέρω νομοθετικών διατάξεων
  • να προβαίνουν σε καταχώριση κάθε νέου συλλογικού οργάνου που συστήνεται υπό την αρμοδιότητά τους και υπάγεται στις ανωτέρω νομοθετικές διατάξεις.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : ΩΘΙ4465ΧΘΨ-ΒΞΘ / 6-4-2017

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.