Κενές θέσεις εργασίας στην ΕΕ στο σύνολο της οικονομίας και στη Δημόσια Διοίκηση

Posted: 06/04/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για Κενές θέσεις εργασίαςΟ ορισμός που χρησιμοποιεί η Eurostat για το ποσοστό των κενών θέσεων εργασίας είναι όλες οι νέες μη καταλυμένες θέσεις και όσες πρόκειται να μείνουν κενές. Δεν περιλαμβάνει τις θέσεις που θα καλυφθούν εσωτερικά (από το υπάρχον προσωπικό μιας επιχείρησης με μετακινήσεις μετατάξεις).
Ο τρόπος υπολογισμού του ποσοστού είναι :
αριθμός κενών θέσεων*100 / συνολικό αριθμός θέσεων(καταλυμένες+προσφερόμενες).   
Με βάση τα πιο πρόσφατα (μη προσαρμοσμένα εποχικά) στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat για 4ο τρίμηνο του 2016 για τους τομείς της βιομηχανίας των κατασκευών και των υπηρεσιών, συμπεραίνονται τα εξής:
Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ζώνη του ευρώ ήταν 1,7%, έναντι 1,6% που ήταν το προηγούμενο τρίμηνο καθώς και το 4ο τρίμηνο του 2015. Το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στην EΕ των 28 ήταν 1,8% και
παρέμεινε σταθερό τόσο σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το 4ο τρίμηνο του 2015 (1,7%).
Μεταξύ των κρατών μελών με διαθέσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας καταγράφηκαν στην Τσεχία (3,0%), στο Βέλγιο (2,9%), στη Γερμανία (2,6%) και στη ΜΒ (2,5%). Τα χαμηλότερα στην Ελλάδα (0,3%), Κύπρο (0,6%), Ισπανία, Πολωνία και Πορτογαλία (από 0,7%).
Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το 4ο τρίμηνο του 2016 αυξήθηκε σε είκοσι τρία κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητο σε τέσσερα και μειώθηκε στην Κύπρο (-0,1 ποσοστιαίες μονάδες).
Τις μεγαλύτερες αυξήσεις είχαν στο Βέλγιο και στην Κροατία, στην Τσεχία, στη Λετονία και στη Σλοβενία.

Οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα και στη ΔΔ
Με βάση τα στοιχεία για την Ελλάδα ο αριθμός των κενών Θέσεων Εργασίας κοιτώντας την ετήσια μεταβολή, το 4ο τρίμηνο 2016 αυξήθηκε κατά 102,5% συγκριτικά με το 4ο του 2015 (από 3.119 σε 6.315) στο σύνολο της οικονομίας (βιομηχανία κατασκευές και υπηρεσίες).
Από τη βάση δεδομένων της Eurostat στην ανάλυση κατά κλάδο βλέπουμε ότι το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ΔΔ, Άμυνα και Υποχρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση τις μεγαλύτερες αυξήσεις για το 4ο τρίμηνο 2016 είχαν η Λετονία, η Ρουμανία η Σλοβακία και η Ισπανία. Οι χαμηλότερες σε ποσοστό νέων θέσεων ήταν το Λουξεμβούργο η ΠΓΔΜ, η Πορτογαλία και η Ελλάδα. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα στον τομέα της ΔΔ κατά τρίμηνο, από το 2014, βλέπουμε ότι τα ποσοστά νέων θέσεων εργασίας κυμαίνονται σταχαμηλότερα στην ΕΕ επίπεδα από 0,3 έως 0,0.

Ποσοστό κενών θέσεων εργασίας το 4ο τριμ. 2016 – στη βιομηχανία,
κατασκευές και υπηρεσίες (eurostat)

Ελλάδα αριθμός νέων θέσεων εργασίας στη ΔΔ, Άμυνα Κονων Ασφάλιση Ποσοστό κενών θέσεων εργασίας στη ΔΔ
2014Q1 589 0,2
2014Q2 811 0,3
2014Q3 891 0,3
2014Q4 597 0,2
2015Q1
2015Q2 454 0,1
2015Q3 799 0,3
2015Q4 4 0
2016Q1 0 0
2016Q2 0 0
2016Q3 0 0
2016Q4 0 0
Νέες Θέσεις Εργασίας στη Δημόσια Διοίκηση το 4οΤρίμ.2016
Χώρα 2016Q4
Λετονία 4,0
Ρουμανία 4,0
Σλοβακία 3,7
Ισπανία 3,1
Λιθουανία 2,6
Βουλγαρία 2,4
Εσθονία 2,4
Βέλγιο 2,0
Σουηδία 2,0
Νορβηγία 1,9
Ολλανδία 1,6
Ουγγαρία 1,1
ΗΒ 1,0
Ελβετία 0,9
Κύπρος 0,9
Κροατία 0,8
Ιρλανδία 0,8
Τσεχία 0,7
Γερμανία 0,7
Πολωνία 0,7
Αυστρία 0,6
Φινλανδία 0,6
Σλοβενία 0,3
Λουξεμβούργο 0,2
ΠΓΔΜ 0,2
Πορτογαλία 0,1
Ελλάδα 0,0
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.