Απόψεις των εκπροσώπων μας για τις εισηγήσεις στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο

Posted: 06/04/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

«….oι γραπτές εισηγήσεις των Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού για το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων είναι απλές διαπιστωτικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν είναι δεσμευτικές για το ΥΣ, το οποίο σε κάθε περίπτωση έχει ουσιαστική γνωμοδοτική κρίση και μπορεί να εκφέρει ή και να απέχει από τις ως άνω γραπτές εισηγήσεις, σε περίπτωση, κατά την οποία έχει διαφορετική κρίση σχετικά με την πληρότητα των προσκομιζόμενων εγγράφων για κάθε υπάλληλο. ……»

Πατήστε στην εικόνα του εγγράφου για να διαβάσετε την επιστολή :

 

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.