Δικαστήρια: Μπαίνει σε εφαρμογή το ηλεκτρονικό πινάκιο (ΦΕΚ) 30 Μαρτίου 2017

Posted: 30/03/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για Δικαιοσύνη

Εγγραφή της υπόθεσης στο ηλεκτρονικό πινάκιο, καταχώριση της διάταξης στο ηλεκτρονικό βιβλίο διατάξεων και ηλεκτρονική ενημέρωση των διαδίκων, κατά το άρθρο 237 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα  19/2017 (ΦΕΚ 33/τ.Β΄/17-3-2017) 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.