Η Ευρώπη χρειάζεται αύξηση μισθών

Posted: 29/03/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Από την ανακοίνωση της ETUC για τα γεγονότα πίσω από την κρίση των μισθών:
Η οικονομική ύφεση και η ανεργία αποδυνάμωσαν την διαπραγματευτική δύναμη συνδικάτων και εργαζομένων και επανέφεραν τη συνταγή πολιτικών και τραπεζιτών υποτίμησης των μισθών — αφού δεν μπορεί να υποτιμηθεί το νόμισμα. Χώρες όπως η Ελλάδα, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Λετονία ήταν και είναι τα μεγάλα θύματα αυτής της πολιτικής ενώ τα ίδια μέτρα επεκτάθηκαν και στη Γαλλία, Ιταλία και Βέλγιο.   
Προς τέρψη των εργοδοτών η πολιτική μείωσης των μισθών με πρόσχημα την ανάκαμψη, επικράτησε ως φυσικό επακόλουθο και έφτασε να αποτελεί την κανονικότητα της ευρωπαϊκής πολιτικής και οικονομικής σκέψης. Οκτώ χρόνια μετά και το αποτέλεσμα είναι οι μισθοί να λιμνάζουν – μόλις 1,6% αύξηση στην ΕΕ το 2016 ενώ ακόμη και ο ΟΟΣΑ και η ΕΚΤ έφτασαν να συνιστούν αύξηση των αμοιβών για την ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Μεταβολή των αμοιβών 2000-2016 κατά εργαζόμενο/η στην Ευρώπη

Η αύξηση της ανισότητας αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας. Η παραγωγικότητα αυξάνει αλλά ο κόσμος της εργασίας απολαμβάνει το ελάχιστο από αυτά που παράγει. Τα 20 τελευταία χρόνια, η παραγωγικότητα της εργασίας αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 30% ενώ οι πραγματικοί μισθοί κατά 20%. Αυτό σημαίνει ότι κάπου στη διαδρομή οι εργαζόμενοι/ες έχασαν το 10% κέρδους από το κεφάλαιο. Οι επιχειρήσεις παίζουν τα κέρδη στις χρηματιστηριακές αγορές, αυξάνοντας τα ρίσκα κερδοσκοπίας και μειώνοντας τα κεφάλαια για επενδύσεις, για μισθούς και για την πραγματική οικονομία. Οι αμοιβές των επενδυτών και των μεγαλο στελεχών αυξάνονται συνεχώς όπως αυξάνονται και οι πιο χαμηλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να λάβουν το μερίδιο τους στα κέρδη.

Οι μισθοί ως % του ΑΕΠ στην Ευρώπη

Η πτώση των μισθών δεν επέφερε μόνο μείωση στη ζήτηση, αλλά συγχρόνως αύξησε τις ανισότητες οικονομικές και κοινωνικές, τα ποσοστά των φτωχών εργαζόμενων και των κοινωνικά αποκλεισμένων, και πίεσε για αύξηση της κοινωνικής δαπάνης φέρνοντας σε αδιέξοδο τα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας.
Απαιτείται αύξηση των θεσπισμένων κατώτατων αμοιβών και διαφάνεια και έλεγχος των συστημάτων ορισμού των κατώτατων μισθών από τους κοινωνικούς εταίρους.
Η επέκταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, η ενδυνάμωση των συνδικάτων η στήριξη των κλαδικών διαπραγματεύσεων, η προστασία των προσωρινά απασχολούμενων και η κατάργηση των συμβάσεων μηδενικών ωρών είναι προαπαιτούμενα για τη αύξηση των μισθών.
Ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι ανέκαμψαν από την κρίση το 1% της εισοδηματικής κορυφής εξακολουθεί να συγκεντρώνει όλα τα κέρδη, ενώ οι μισθοί των εργαζομένων παρέμειναν χαμηλότερα και από τα προ κρίσης επίπεδα.

Ενισχύστε την εκστρατεία των συνδικάτων #OurPayRise, http://www.payrise.eu

Πηγή: Etuc

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.