ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Επιστολή προς τον πρόεδρο του Υ.Σ. με θέμα «Χορήγηση εγγράφων – παροχή πληροφοριών» σχετικά με την αναγνώριση προϋπηρεσίας

Posted: 17/03/2017 in Υπαλληλικά

«…..Ως σύλλογος εκπροσωπών το σύνολο των υπαλλήλων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και επομένως έχων άμεσο έννομο συμφέρον ως συλλογικό τους όργανο, παρακαλούμε να μας χορηγήσετε έγκαιρα και πριν από τη επόμενη προγραμματισμένη συνεδρίαση του ΥΣ αντίγραφο πρακτικού  της 21-12-2016 συνεδρίασης που αφορούσε το θέμα της αναγνώρισης προϋπηρεσίας.  

Σε περίπτωση που δεν έχετε οριστικοποιήσει το πρακτικό, να μας ενημερώσετε τους λόγους της καθυστέρησης (έχουν ήδη παρέλθει 90 ημέρες από τη συνεδρίαση).

Επίσης να μας ενημερώσετε εάν προτίθεσθε να καταθέσετε εισηγήσεις για τα θέματα που εισάγονται στο Υπηρεσιακό και αφορούν τις αναγνωρίσεις προϋπηρεσίας καθώς επίσης και για τις μέχρι τώρα ενέργειες σας για την έγκαιρη εξέταση τους εντός των αυστηρών προθεσμιών που προβλέπουν, οι σχετικές διατάξεις

Σημειώνουμε ότι από τις ΠΕ Δωδεκανήσου έχουν κατατεθεί 67 αιτήσεις  για αναγνώριση προϋπηρεσίας και καμία από αυτές δεν έχει εξετασθεί μέχρι σήμερα.

Για τους λόγους αυτούς σας καλούμε να προβείτε  άμεσα στις ανωτέρω ενέργειες απαντώντας εγγράφως στα ανωτέρω αιτήματά μας, άλλως  η παρατεταμένη καθυστέρηση ενδέχεται να προκαλέσει ευθύνες στα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα, οι οποίες και αρμοδίως και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα αναζητηθούν…..»

Πατήστε στην εικόνα του εγγράφου για να διαβάσετε την επιστολή :

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Ενημέρωση Περιφερειακού Συμβουλίου για θέματα που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της ΠΝΑι

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Μετά τη διοικητική προσφυγή των «Κυκλαδιτών», ορίσθηκαν νέα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου χωρίς τη συμμετοχή Δωδεκανησίων. Η Ερμούπολη προσπαθεί εμμονικά να εξελιχθεί σε Συροκεντρική διοίκηση του Νοτίου Αιγαίου

ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Αίτημα για συγκρότηση δύο υπηρεσιακών συμβουλίων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

ΣΥΝΑΝΚ : Συνεδριάσεις του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου με θέμα την αναγνώριση προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (Π.Δ. 69/2016).

Διαμαρτυρία για την άρνηση κατάθεσης εισηγήσεων στις συνεδριάσεις του ΥΣ για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των υπαλλήλων εκτός δημοσίου τομέα

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.