Εγκύκλιος : Πρόστιμα αλλά και πειθαρχικές ποινές σε δημοσίους υπαλλήλους που καπνίζουν

Posted: 16/03/2017 in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για απαγορεύεται το κάπνισμα

Αυστηρούς ελέγχους και τσουχτερά πρόστιμα προβλέπονται για τους παραβάτες του αντικαπνιστικού νόμου (χρήση προϊόντων καπνού, νέων προϊόντων καπνού, ηλεκτρονικών τσιγάρων και φυτικών προϊόντων για το κάπνισμα) σε  εγκύκλιο ΑΔΑ : 61Γ0465ΦΥΟ-Ζ7Ε / 13-2-2017 του υπουργείου Υγείας, όπου καθορίζονται τα όργανα και οι διαδικασίες ελέγχου, πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων.  

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ : 61Γ0465ΦΥΟ-Ζ7Ε / 13-2-2017 με θέμα ΘΕΜΑ: : «Εφαρμογή του Νόμου 4419/2016(ΦΕΚ Α` 174) εθνικό μέτρο προσαρμογής της Οδηγίας 2014/40/ΕΕ για τα προϊόντα καπνού και άλλα συναφή προϊόντα αναφορικά με χρήση και κατανάλωση αυτών»

.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.