Εγκύκλιος : «Συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας»

Posted: 15/03/2017 in Υπαλληλικά

Εγκύκλιος ΑΔΑ : Ψ1Ξ3465ΧΘ7-Ζ16 / 15/03/2017

Συγκροτούνται:

  1. Στις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, δύο (2) κοινά Πειθαρχικά Συμβούλια για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού χωρικής αρμοδιότητας τους, που υπάγονται στις ρυθμίσεις του ν. 4057/2012 και ορίζονται ως μέλη αυτού οι κατωτέρω:   

Α’ Πειθαρχικό Συμβούλιο

α) Γκούφα Θεοδώρα, Πρωτοδίκη Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Δημητρούλια Θεόδωρο, Πρωτοδίκη Δ.Δ.

β) Καλαμάρα Ιωάννη, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ. με αναπληρωτή τον Κουφογιάννη Νικόλαο, Δικαστικό Πληρεξούσιο του Ν.Σ.Κ.

γ) Καραλή Αναστάσιο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, με αναπληρώτρια την Σερέτη Παρασκευή, Προϊσταμένη Διεύθυνσης του Δήμου Ζωγράφου.

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Δενδρινού Μαρία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, με βαθμό Α΄ της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρώτρια την Δούκα Πάνθη, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄ της ίδιας Περιφέρειας.

Β’ Πειθαρχικό Συμβούλιο

α) Τασούλη Βασιλική, Πρωτοδίκη Δ.Δ., ως Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την Στάικου Βασιλική, Πρωτοδίκη Δ.Δ.

β) Ρεντζεπέρη Κυριακή, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ. με αναπληρώτρια την Κέντρου Δήμητρα, Δικαστική Πληρεξούσια του Ν.Σ.Κ.

γ) i) Τσουπλάκη Μενέλαο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, με αναπληρωτή τον Κράκαρη Νικόλαο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών (για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των Περιφερειών Αττικής Βορείου και Νοτίου Αιγαίου), ή ii) Πολυμερόπουλο Βασίλειο, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Αθηναίων, με αναπληρωτή τον Καρούση Ιωάννη, Προϊστάμενο Διεύθυνσης του Δήμου Καισαριανής {για τις περιπτώσεις υπαλλήλων των ΟΤΑ α΄ βαθμού των Νομών Αττικής (πλην του Δήμου Αθηναίων), Κυκλάδων, Δωδεκανήσου, Λέσβου, Σάμου και Χίου).

Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται η Δαμιανού Δωροθέα, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού με βαθμό Β΄ της Περιφέρειας Αττικής, με αναπληρώτρια την Μελιτσοπούλου Σωτηρία, υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α΄ της ίδιας Περιφέρειας.

Διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο ΑΔΑ : Ψ1Ξ3465ΧΘ7-Ζ16 / 15/03/2017

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.