Εγκύκλιος : Ν.4456/2017 Τροποποιήσεις στις αποσπάσεις και μετατάξεις

Posted: 10/03/2017 in Υπαλληλικά

Με το άρθρο 38 του ν.4456/2017 (Α΄ 24), τροποποιήθηκαν τα άρθρα 18 και 19 του ν.4440/2016 (Α΄224), για τις μετατάξεις / αποσπάσεις δημοσίων υπαλλήλων.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο ΑΔΑ: Ω63Ξ465ΧΘΨ-ΟΛΔ / 10 Μαρτίου 2017     

Στο ΦΕΚ ο νόμος 4456/2017 «…μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών…»

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.