ΣΥΠΑΝΠΕΔ : Στο οξύ πρόβλημα της υποστελέχωσης, τον αυξημένο φόρτο εργασίας, αλλά και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, αναφέρθηκαν οι εκπρόσωποι τους στη διάρκεια της εκδήλωσης της κοπής της πίτας

Posted: 17/02/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

lyristis_gkikas-160217

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του συλλόγου υπαλλήλων ΠΕ Δωδεκανήσου (ΣΥΠΝΑΠΕΔ) Αντώνης Γκίκας και ο αντιπρόεδρος της ομοσπονδίας υπαλλήλων Περιφερειών Ελλάδας (ΟΣΥΑΠΕ) Μιχαήλ Λυριστής, δήλωσαν :  

Η κατάσταση εξελίσσετε επικίνδυνα εκρηκτική με αφορμή περιστατικά που σημειώθηκαν όταν εργαζόμενοι  μεταφέρθηκαν εκτάκτως στο νοσοκομείο, μετά από επεισόδιο που υπέστησαν κατά τη διάρκεια της εργασίας τους όταν κατέρρευσαν υπό το βάρος του υπερβολικού  φόρτου εργασίας και των ασφυκτικά περιορισμένων χρονικών περιθωρίων διεκπεραίωσης

Η αύξηση τέτοιων περιστατικών, το τελευταίο διάστημα, είναι ενδεικτική στο τι αντιμετωπίζουν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας  καθημερινά.

Αποσπάσματα των δηλώσεων από τη τηλεόραση «Αιγαίο»

Στιγμιότυπα της εκδήλωσης

Έχει πλέον παγιωθεί ως κανόνας η ενασχόληση των λιγοστών της υπαλλήλων με πλείστα αντικείμενα (και επικαλυπτόμενα, ταυτόχρονα και με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε δύο Διευθύνσεις ή Τμήματα) και την σχεδόν καθημερινή πέραν του ωραρίου -πολλές φορές και Σαββατοκύριακα- απασχόλησή τους, προκειμένου να διεκπεραιωθεί εντός προθεσμίας ο όγκος εργασίας που τους ανατίθεται και η οποία ενασχόληση δεν αποζημιώνεται. Η κατάσταση επιδεινώνεται ακόμα περισσότερο δεδομένου ότι οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο δύσκολες και πιο απαιτητικές με την μεταφορά νέων αρμοδιοτήτων δίχως να συνοδεύονται με τη μεταφορά του έμπειρου προσωπικού  που ασκούσε αυτές τις αρμοδιότητες.

Πρόσφατο παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση των Υ.Δ.Ε. (Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου) που μεταφέρθηκαν οι αρμοδιότητες στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών

Υπενθύμισαν ότι μήνες τώρα περιμένουν τις προσλήψεις των 40 ατόμων που υποσχέθηκε η κυβέρνηση, υπογραμμίζοντας ότι ακόμα και στην περίπτωση που προσληφθούν το πρόβλημα δεν θα λυθεί.

Ο σύλλογος επαγρυπνά, συμμετέχει σε όλες τις διαβουλεύσεις, ενημερώνει φορείς και υπουργεία για τα προβλήματα και προτείνει τεκμηριωμένα λύσεις. Δυστυχώς διαπιστώνει απάθεια αδιαφορία και αδράνεια όλων των αρµόδιων και αναρµόδιων αυτού του τό̟που,  και διαρκή μετάθεση ευχάριστων υποσχέσεων στο αόριστο μέλλον

Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ένα χρόνο τώρα διαρκώς εξαγγελλόταν, προσδοκούσαμε στην αποσαφήνιση και τροποποίηση διατάξεων και διαδικασιών, δίνοντας δίκαιες και οριστικές λύσεις σε  προβλήματα που συνειδητά είχαν προκαλέσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.

Τον περασμένο Φεβρουάριο που ψηφίσθηκε ο Ν.4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα) με το άρθρο 8 η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα μόνο στους εργαζόμενους (500 περίπου) των ΟΤΑ α΄ βαθμού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, να μπορούν να αυξήσουν το ωράριο εργασίας τους και να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε πλήρη απασχόληση, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Απέκλεισαν τους 40 εργαζόμενους των ΟΤΑ Β΄ με τη δικαιολογία ότι θα εκτροχίαζαν τον προϋπολογισμό και θα αντιδρούσαν οι θεσμοί.

Σαφέστατα οι κυβερνητικές πολιτικές των προηγούµενων δεκαετιών επέβαλλαν την εφαρµογή των ελαστικών σχέσεων εργασίας, µε δυσµενείς επιπτώσεις στους εργαζοµένους αλλά και στη λειτουργία Υπηρεσιών. Αυτούς τους ανθρώπους τους χρησιμοποίησαν πολιτικά οι κυβερνήσεις.

Στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπηρετούν συνολικά οκτώ (8) υπάλληλοι µε συµβάσεις αορίστου χρόνου µειωµένης απασχόλησης, από τους οποίους επτά (7) εργάζονται αποκλειστικά στην ΠΕ Ρόδου και ένας (1) στην ΠΕ Καλύµνου. Από την αρχική τους πρόσληψη µέχρι και σήµερα ουδέποτε ασχολήθηκαν µε το αντικείµενο για το οποίο προσλήφθηκαν (καθαριστές –στριες) αλλά εξ’ αρχής τοποθετήθηκαν σε θέσεις αυξηµένων προσόντων τις οποίες υπηρετούν µέχρι και σήµερα. Το δημοσιονομικό κόστος από την πρόβλεψη αυτή είναι ελάχιστο, αφενός γιατί οι αυτοί οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες δεν υπερβαίνουν τα 40 άτομα και αφετέρου δεν θα καταφεύγουν σε αντίστοιχες προσλήψεις έκτακτου προσωπικού, με πολύ περισσότερες ώρες εργασίας από το προσωπικό με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.

Οι ανάγκες μας είναι μεγάλες και ήδη οι προϊστάμενοι δηλώνουν ότι τους χρειάζονται με  8ωρη απασχόληση. Ας περιορίσουν τους συμβούλους που έχουν σε διάφορα υπουργεία για να ισορροπηθεί το δημοσιονομικό κόστος. Αυτοί ήταν όμηροι της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας

Στη διάρκεια του έτους που παρήλθε μόνο οι αφελείς δεν αντιλήφθηκαν πλήθος άλλων τροπολογιών που εγκρίθηκαν και ψηφίσθηκαν με ιδιαίτερα  αυξημένο δημοσιονομικό κόστος.

Στην Σύρο, σηµερινή έδρα της Περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, συγκεντρώνονται όλο και περισσότερες υ̟πηρεσίες και αρμοδιότητες. Γεγονότα ό̟πως αυτό της κατάργησης των Οικονοµικών Υ̟πηρεσιών της Ρόδου και µεταφορά τους στη έδρα της Περιφέρειας στη Σύρο, καθώς και της δηµιουργίας νέων φορέων ό̟πως του Ελεγκτού Νοµιµότητας, του Παρατηρητηρίου ∆οµηµένου Περιβάλλοντος, κλ̟π α̟ποκλειστικά στην έδρα της Περιφέρειας στη Σύρο, α̟πλά ε̟πιβεβαιώνουν το λάθος. Η διατήρηση στη Ρόδο της Δ/νσης Οικονομικού Δωδεκανήσου είναι προσωρινή και αποτελεί μεσοβέζικη λύση αφού ο Διευθυντής της τελεί υπό την εξουσιοδότηση του εκάστου υπηρεσιακού Γενικού Διευθυντή της Σύρου.

Κατά την άποψη μας οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας επιβάλλεται να αποκεντρωθούν προς όλες τις Περιφερειακές Ενότητες (Κω, Καλύμνου, Καρπάθου) χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητά τους.

Είναι αντιφατικό να καταδικάζεται το συγκεντρωτικό μοντέλο των Αθηνών και να επιχειρείται ανάλογη δομή και στην περιφέρεια μας. Με αποκέντρωση θα ενισχυθεί η περιφερειακή συνείδηση και ενότητα. Θα επιδιώξουμε την ανατροπή του υπερσυγκεντρωτικού οργανοδιαγράμματος που προτάσσει ο αυτοδιοικητικός χάρτης.»

Τον περασμένο Μάϊο και Ιούλιο ψηφίσθηκαν διατάξεις (Ν.4369/2016 & Ν.4407/2016) που νομιμοποίησαν τη διάκριση μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας και υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός έδρας,

Αποτέλεσμα της παραπάνω αναιτιολόγητης και περιφανέστατα αντισυνταγματικής διάκρισης, είναι να παρατηρείται το παράδοξο όσο και απαράδεκτο φαινόμενο, για εργαζόμενους προϊσταμένους διευθύνσεων που υπηρετούν στη Ρόδο  έχουν το ίδιο επιστημονικό προσόν και ιδιότητα (όλοι είναι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων), έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων (περισσότερο και από τους Συριανούς) και για απολύτως όμοιες παρεχόμενες υπηρεσίες, υπό της απολύτως όμοιες συνθήκες να τους απαγορεύεται η συμμετοχή  στη σύνθεση του υπηρεσιακού συμβουλίου, μόνο και μόνο επειδή έτσι θέλησε και πάλι να ευνοήσει ο Νομοθέτης τη Σύρο χωρίς να αιτιολογήσει τη διάκριση αυτή, γεγονός αντίθετο από κάθε έννοια ίσης μεταχείρισης.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω διαπιστώσεων, οι σχετικές διακρίσεις εναντίων των εργαζομένων στη Ρόδο τη λειτουργική έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου  και υπέρ των εργαζομένων στην έδρα τη Σύρο σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν συνταγματικά ανεκτές, αφού δημιουργεί εργαζόμενους δύο ταχυτήτων και εμείς καθιστάμεθα υπάλληλοι δεύτερης κατηγορίας χωρίς καμία αιτιολογία.

Από εμπειρία ετών διαπιστώνουμε ότι η παραπομπή υπαλλήλων στην δικαιοσύνη για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους, δεν εξαντλείται στην ποινική δίωξη, αλλά ακολουθούν περαιτέρω δικαστικές ενέργειες (άσκηση αγωγών κλπ) ενώπιον των αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων για προφανείς λόγους σκοπιμότητας και υστεροβουλίας. Η δυσχερής οικονομική κατάσταση των συναδέλφων δεν επιτρέπει την νομική εκπροσώπηση τους, γεγονός που τους καθιστά ιδιαίτερα ευάλωτους σε τέτοιου είδους δικαστικές ενέργειες. Γι’ αυτό και επιμένουμε αυτή, πρέπει να επεκταθεί και για υποθέσεις αστικής ή διοικητικής φύσης, οι οποίες ανακύπτουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και υπό την ιδιότητά τους ως δημοσίων υπαλλήλων, ενώπιον των αστικών ή διοικητικών δικαστηρίων αντίστοιχα.

 

170217_rodiaki

170217_dimokratiki

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.