Αναγνώριση προϋπηρεσίας: Έξι διευκρινίσεις & προθεσμία για συγκεντρωτικά στοιχεία (4η εγκύκλιος)

Posted: 16/02/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιος

Nα αποστείλουν έως τις 10/3/2017 στο ΥΠΔΑ τα συγκεντρωτικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα, ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ (4η κατά σειρά – ΑΔΑ : 7ΥΓΨ465ΧΘΨ-ΦΤΧ) της προς τους φορείς του Δημοσίου, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη.    

Συγκεκριμένα, η κ. Γεροβασίλη ζητά να αποστελεί ο αριθμός των αιτήσεων ανά κατηγορία εκπαίδευσης που έχουν υποβληθεί, διαβιβαστεί και εξεταστεί από τα αρμόδια συλλογικά όργανα.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι κατά τη διαχείριση και εξέταση των αιτήσεων θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στους υπαλλήλους ΠΕ και ΤΕ οι οποίοι στοιχειοθετούν δικαίωμα για επιλογή σε θέση ευθύνης επιπέδου γενικής διεύθυνσης.

Παράλληλα στην εγκύκλιο δίνονται έξι διευκρινίσεις για:

  • Τη συνάφεια της προϋπηρεσίας
  • Τον έλεγχο γνησιότητας των δικαιολογητικών
  • Την προϋπηρεσία σε ΝΠΙΔ
  • Την προϋπηρεσία σε κράτος – μέλος της ΕΕ
  • Για την στρατιωτική θητεία
  • Τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της προϋπηρεσίας.

Διαβάστε εδώ την  ΕΓΚΥΚΛΙΟ (4η κατά σειρά – ΑΔΑ : 7ΥΓΨ465ΧΘΨ-ΦΤΧ)

Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα. Το αργότερο έως τέλος Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους η εξέταση των αιτήσεων. (3η εγκύκλιος)

Διευκρινήσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα (2η εγκύκλιος)

9 Αυγούστου 2016

28 Ιουλίου 2016

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ το ΠΔ 69/2016 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα

Νόμος του κράτους το σύστημα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (Ν.4369/2016).

29 Φεβρουαρίου 2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.