ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Η αδιαφορία ή η διαρκής μετάθεση ευχάριστων υποσχέσεων στο αόριστο μέλλον δηλώνει τον ορισμό του απόλυτου εμπαιγμού.

Posted: 14/02/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

ΣΥΠΝΑΠΕΔ

Με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που ένα χρόνο τώρα διαρκώς εξαγγελλόταν, προσδοκούσαμε στην αποσαφήνιση και τροποποίηση διατάξεων και διαδικασιών, δίνοντας δίκαιες και οριστικές λύσεις σε  προβλήματα που συνειδητά είχαν προκαλέσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις.    

Για την ιστορία :

Βουλευτές Δωδεκανήσου

  • Τον περασμένο Φεβρουάριο που ψηφίσθηκε ο Ν.4368/2016 (παράλληλο πρόγραμμα) με το άρθρο 8 η κυβέρνηση έδωσε τη δυνατότητα μόνο στους εργαζόμενους (500 περίπου) των ΟΤΑ α΄ βαθμού με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μειωμένου ωραρίου, να μπορούν να αυξήσουν το ωράριο εργασίας τους και να μετατρέψουν τις συμβάσεις τους σε πλήρη απασχόληση, με αντίστοιχη αύξηση των αποδοχών τους. Απέκλεισαν τους 40 εργαζόμενους των ΟΤΑ Β΄ με τη δικαιολογία ότι θα εκτροχίαζαν τον προϋπολογισμό και θα αντιδρούσαν οι θεσμοί. 
  • Τον περασμένο Μάϊο και Ιούλιο ψηφίσθηκαν διατάξεις (Ν.4369/2016 & Ν.4407/2016) που νομιμοποίησαν τη διάκριση μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας και υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός έδρας, λειτουργώντας διχαστικά καθώς διαφοροποιεί τους υπαλλήλους και δημιουργεί την αίσθηση ύπαρξης κατηγοριών υπαλλήλων δύο ταχυτήτων. 

Στη διάρκεια του έτους που παρήλθε μόνο οι αφελείς δεν αντιλήφθηκαν πλήθος άλλων διατάξεων που εγκρίθηκαν και ψηφίσθηκαν με ιδιαίτερα  αυξημένο δημοσιονομικό κόστος.

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή την Παρασκευή 10/2/17 περιλαμβάνονται 48 άρθρα (τι  έγιναν άραγε τα 144 άρθρα που είχαν δοθεί σε δημόσια διαβούλευση;) εκ των οποίων τα 10 αφορούν, αμέσως ή εμμέσως, ζητήματα Αυτοδιοίκησης.

Δυστυχώς και πάλι, απουσιάζουν οι διορθωτικές ρυθμίσεις 1) για τους ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου ΟΤΑ Β΄ βαθμού και 2) της σύνθεσης των διορισμένων  μελών στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων  

Κατόπιν της αδιαφορίας των αντιπολιτευόμενων βουλευτών Δωδεκανησου και παρά το δήθεν ενδιαφέρον και τις υποσχέσεις των κυβερνητικών βουλευτών Δωδεκανησου και κάποιων υπουργών, πάλι δεν συμπεριλήφθηκαν τα εξαιρετικά σημαντικά αυτά θέματα στην νομοθεσία. Η αδιαφορία ή η διαρκής μετάθεση ευχάριστων υποσχέσεων στο αόριστο μέλλον δηλώνει τον ορισμό του απόλυτου εμπαιγμού.

Πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους ότι :

  • Η πλήρης, μόνιμη και σταθερή απασχόληση είναι αναφαίρετο δικαίωμα των εργαζομένων,
  • Για τους εργαζόμενους που απασχολούνται με μειωμένο ωράριο στις υπηρεσίες της περιφέρειας σε θέσεις αυξημένων προσόντων, απαιτούνται θετικές ενέργειες εκ μέρους της πολιτείας για την ίση μεταχείριση και διασφάλιση ισότιμων συνθηκών εργασίας,
  • Πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα
  • Όχι στη διάκριση μεταξύ υπαλλήλων που υπηρετούν στην έδρα της Περιφέρειας και υπαλλήλων που υπηρετούν εκτός έδρας στα πλαίσια των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της χρηστής διοίκησης

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων είναι χρέος όλων μας.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.