Τα 9 βήματα για έξοδο από το Δημόσιο πριν από τα 60 (παραδείγματα)

Posted: 09/02/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Εννέα ασφαλιστικές διατάξεις επιτρέπουν την έξοδο από το Δημόσιο ακόμα και πριν από τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας. Τυχεροί είναι όσοι πρόλαβαν να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2012, που ακολουθούν… κυμαινόμενα όρια ηλικίας.   

Καμία ευνοϊκή ρύθμιση δεν ισχύει για όσους συμπληρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, καθώς πλήρης σύνταξη δίνεται είτε στα 67 είτε στα 62 με 40 έτη ασφάλισης

Στους μεγάλους κερδισμένους οι άνδρες με ανήλικα τέκνα που συμπληρώνουν 25ετία τη διετία 2011-2012, οι γονείς τριών τέκνων και οι γυναίκες με 25ετία το 2010. Αντιθέτως, καμία ευνοϊκή ρύθμιση δεν ισχύει για όσους συμπληρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2013 και μετά, καθώς πλήρης σύνταξη δίνεται στα 67 ή εναλλακτικά στα 62 με 40 έτη ασφάλισης.

Αναλυτικά οι διατάξεις που επιτρέπουν την ταχύτερη έξοδο στη σύνταξη είναι οι εξής:

1 Γυναίκες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010 που συμπληρώνουν φέτος το 55ο έτος δικαιούνται μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 59ου έτους και 6 μηνών.

2 Ανδρες και γυναίκες που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2010 για έξοδο με 35ετία εφόσον γίνονται φέτος 58 ετών αποχωρούν στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.

3 Ανδρες και γυναίκες που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα το 2011 για έξοδο με 35ετία εφόσον γίνονται φέτος 58 ετών συνταξιοδοτούνται στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών. Προσοχή, καθώς για την έξοδο στη σύνταξη απαιτούνται 36 χρόνια ασφάλισης.

4 Ανδρες και γυναίκες που μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας εφόσον συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο μέσα στο 2017 θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 57 ετών και 8 μηνών.

5 Μητέρες ανηλίκων με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010 εφόσον συμπληρώνουν το 50ό έτος της ηλικίας τους φέτος αποχωρούν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει ευνοϊκή ρύθμιση για άνδρες με ανήλικα που είχαν 25ετία μέχρι το τέλος του 2010, που είναι από τους χαμένους του Ασφαλιστικού.

6 Γονείς ανηλίκων με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2011 εφόσον γίνονται φέτος 52 ετών θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών. Η ρύθμιση αυτή είναι ενιαία για άνδρες και γυναίκες στον δημόσιο τομέα.

7 Γονείς ανηλίκων με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού το 2012 εφόσον συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους φέτος θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών. Η ρύθμιση αυτή είναι κοινή για άνδρες και γυναίκες στο Δημόσιο.

8 Γονείς τριών και άνω τέκνων με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011 εφόσον συμπληρώνουν το 52ο έτος της ηλικίας τους φέτος θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 58 και 5 μήνες.

9 Γονείς τριών και άνω τέκνων με τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης μέσα στο 2012 εφόσον συμπληρώνουν το 55ο έτος της ηλικίας τους εντός της φετινής χρονιάς θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στα 59 και 6 μήνες.

ΑΔΕΔΥσυνταξιοδοτικές διατάξεις

εγκύκλιος

οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. (ΑΔΑ : ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ)

Τα 8 κλειδιά που οδηγούν τις γυναίκες στην έξοδο από το ΙΚΑ

Κερδισμένες είναι όσες θεμελίωσαν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, καθώς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένα όρια

Oκτώ ασφαλιστικές διατάξεις δίνουν τη δυνατότητα στις γυναίκες να πάρουν σύνταξη από το ΙΚΑ. Μεγάλες κερδισμένες είναι όσες γυναίκες πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012, καθώς μπορούν ακόμα και τώρα να ανοίξουν την πόρτα εξόδου με μειωμένα όρια.

Παρά τις κατά καιρούς ασφαλιστικές μεταρρυθμίσεις υπάρχουν διατάξεις που επιτρέπουν τη συνταξιοδότηση πριν από τα 60.

Αναλυτικά οι βασικές ασφαλιστικές διατάξεις για την έξοδο των γυναικών από το ΙΚΑ:

1 Μητέρες με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2010. Εφόσον είχαν πιάσει το όριο -δηλαδή το 50ό έτος- μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 μπορούν να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη. Αν πιάσουν φέτος το 50ό έτος θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι τη συμπλήρωση του 58ου έτους και 5 μηνών. Αντίστοιχα για την πλήρη σύνταξη εφόσον το 55ο έτος είχε συμπληρωθεί μέχρι 18 Αυγούστου 2015 δεν διατρέχουν κανέναν κίνδυνο. Εφόσον πιάνουν φέτος το όριο μπορούν να αποχωρήσουν σε ηλικία 59 ετών και 6 μηνών.

2 Μητέρες με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέσα στο 2011. Αν είχαν πιάσει το όριο ηλικίας μέχρι 18 Αυγούστου 2015 αποχωρούν στα 52 με μειωμένη και στα 55 με πλήρη. Αν συμπληρώνουν τα συγκεκριμένα όρια φέτος, θα πάρουν μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και 5 μηνών και πλήρη σε ηλικία 60 ετών και 9 μηνών.

3 Μητέρες με τουλάχιστον 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανηλικότητα παιδιού μέσα στο 2012. Αν ήταν 55 ετών μέχρι 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ για πλήρη σύνταξη έπρεπε να είχαν πιάσει το 60ό έτος. Σε περίπτωση που πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια θα πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών για μειωμένη και των 62 ετών και 8 μηνών για πλήρη σύνταξη.

4 Γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2010. Αν ήταν 55 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν πιάσει το 57ο έτος παίρνουν πλήρη σύνταξη. Αν πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών για τη μειωμένη και των 60 ετών και 9 μηνών για πλήρη σύνταξη.

5 Γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2011. Εφόσον ήταν 56 ετών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν πιάσει μέχρι τότε το 58ο έτος παίρνουν πλήρη σύνταξη. Αν πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών για τη μειωμένη και μέχρι το 61 έτος και 5 μήνες για πλήρη σύνταξη.

6 Γυναίκες με τουλάχιστον 10.000 ημέρες ασφάλισης το 2012. Εφόσον ήταν 56 ετών και 6 μηνών μέχρι τις 18 Αυγούστου 2015 δικαιούνται μειωμένη σύνταξη, ενώ αν είχαν πιάσει το 58ο έτος και 6 μήνες παίρνουν πλήρη σύνταξη. Αν πιάνουν φέτος τα συγκεκριμένα όρια πρέπει να κάνουν υπομονή μέχρι την ηλικία των 60 ετών και 5 μηνών για τη μειωμένη και μέχρι το 61ο έτος και 8 μήνες για πλήρη σύνταξη.

7 Γυναίκες με τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι τις 31/12/2011 μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 58. Εφόσον συμπληρώνουν το 58ο έτος της ηλικίας τους εντός του 2017 θα μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 59 ετών και 6 μηνών.

8 Γυναίκες με τουλάχιστον 10.500 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 2012. Μπορούσαν να αποχωρήσουν με πλήρη σύνταξη στα 59, εφόσον είχαν πιάσει το όριο μέχρι 18 Αυγούστου 2015. Αν πιάσουν το όριο φέτος μπορούν να φύγουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 60 ετών και 2 μηνών.

Πηγή : http://www.ethnos.gr

Οι ηλικίες που θα πάρουν σύνταξη οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.