Οι ηλικίες που θα πάρουν σύνταξη οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο

Posted: 06/02/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Νέα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης ισχύουν για τους ασφαλισμένους που συμπληρώνουν μετά τις 19/8/2015 την παλιά ηλικία που θα έβγαιναν στη σύνταξη.   

Οι νέες ηλικίες εξόδου ισχύουν κατά κανόνα για όσους είχαν τα απαιτούμενα χρόνια έως το 2012, είτε από πραγματική ασφάλιση είτε με εξαγορές πλασματικών ετών.

ΑΔΕΔΥσυνταξιοδοτικές διατάξεις

εγκύκλιος

οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων. (ΑΔΑ : ΨΜΨ6465Θ1Ω-ΧΦΑ)

Το ορόσημο του 2012 είναι το βασικό κριτήριο για να κατοχυρώσουν οι ασφαλισμένοι μικρότερες ηλικίες αποχώρησης για μια μεταβατική περίοδο από 19/8/2015 έως 31/12/2021.

 

Α. Με πρόσληψη πριν από το 1983

 1. Γυναίκες με 25ετία έως το 2010: Βγαίνουν με πλήρη στα 60 και μειωμένη στα 55. Αν η ηλικία των 55 συμπληρώνεται μετά τις 19/8/2015, τότε τα όρια ηλικίας για μειωμένη ανεβαίνουν στα 56,6 από 19/8 μέχρι 31/12/2015, στα 58,9 για όσες κλείνουν τα 55 το 2016, στα 60,2 το 2017, στα 61,6 το 2018 και στα 62 για μειωμένη σύνταξη για όσες κλείσουν το 55ο έτος από το 2019 και μετά. Για πλήρη σύνταξη θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 60ό έτος μέχρι 18/8/2015, διαφορετικά θα έχουν αύξηση από 19/8/2015 και μετά. Για παράδειγμα, με το 60ό έτος συμπληρωμένο το 2017 και με λιγότερα από 35 έτη εργασίας, σύνταξη στα 62,8 μήνες. Για το 2018 το όριο για το 60ό έτος πάει στα 63,6 μήνες και από το 2022 στα 67.
 2. Με 35 έτη (άνδρες και γυναίκες). Αν τα 35 έτη συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά, βγαίνουν με το όριο ηλικίας που ισχύει τη χρονιά που συμπληρώνουν και το 58ο έτος. Για παράδειγμα, με 35ετία μετά τις 19/8/2015 σύνταξη στα 58,6, με 35ετία το 2016 σύνταξη στα 59, με 35ετία το 2017 σύνταξη στα 59,6, με 35ετία το 2018 σύνταξη στα 60, με 35ετία το 2019 σύνταξη στα 60,6, με 35ετία το 2020 σύνταξη στα 61, με 35ετία το 2021 σύνταξη στα 61,6 και με 35ετία το 2022 σύνταξη στα 62, αλλά με 40 έτη συνολικό χρόνο ασφάλισης.

Β. Με πρόσληψη μετά το 1983 (άνδρες και γυναίκες κοινά όρια ηλικίας)

 1. Με 25ετία έως το 2010 και συνολικό χρόνο 37 έτη στη συνταξιοδότηση: Αποχωρούν χωρίς όριο ηλικίας αν συμπληρώνουν 37 έτη (με χρόνο και εκτός Δημοσίου) έως τις 18/8/2015, ενώ, αν τα 37 συμπληρωθούν από 19/8/2015 και μετά, έχουν και όριο ηλικίας που καθορίζεται από το 55ο έτος. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με 37 χρόνια το 2017 θα συνταξιοδοτηθεί στα 57,8. Αν το 2016 ήταν 58, τότε έχει θεμελιωμένο δικαίωμα και αποχωρεί αφού συμπληρώσει τα 37 το 2017. Με 37 έτη το 2019 και συμπληρωμένο το 55ο έτος, το όριο συνταξιοδότησης είναι 59,6 ετών. Το 2020 είναι 60,2 ετών και από το 2022 πάει στα 62.
 • Με 25ετία έως το 2010 και συνολικά 35 στην έξοδο: Το όριο συνταξιοδότησης καθορίζεται το έτος που έχουν συμπληρώσει και την ηλικία των 58 και τα 35 χρόνια ασφάλισης. Για παράδειγμα: 35 χρόνια το 2016 και 58 το 2017, σύνταξη στα 59,6. Αν έρθουν πρώτα τα 58 και μετά τα 35, τότε πάλι το όριο καθορίζεται ανάλογα με το έτος που ο ασφαλισμένος έχει αθροιστικά τα 35 και τα 58. Αν, λοιπόν, έχει τα 58 το 2015, αλλά τα 35 έτη το 2018, θα βγει στη σύνταξη στα 60.

 • Μητέρες με ανήλικο τέκνο και 25ετία ως το 2010. Αποχωρούν από τα 55 εφόσον κλείνουν το 50ο έτος από 19/8/ μέχρι 31/12/2015. Με το 50ο έτος συμπληρωμένο το 2017 σύνταξη 58,5 για το 2018, σύνταξη στα 60,2 κ.ο.κ.

 • Με 25ετία το 2011 και συνολικά 36 έτη στη συνταξιοδότηση. Οριο ηλικίας είναι το 58ο έτος (μέχρι 18/8/2015), που αυξάνεται κατά 6 μήνες από 19/8/2015 και κάθε έτος. Στα 36 έτη συνυπολογίζονται μέχρι 4 πλασματικά και επιπλέον 1 έτος για ένα παιδί, 2 για το δεύτερο και 2 για το τρίτο και κάθε επόμενο αλλά ο πλασματικός χρόνος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 5 έτη.

 • Με 25ετία το 2012 και συνολικά 37 έτη. Το όριο ηλικίας ήταν 59 ετών μέχρι τις 18/8/2015. Από τις 19/8 και μετά αυξάνεται κατά 4 ή 5 μήνες κάθε χρόνο. Ασφαλισμένοι με 37 έτη το 2019 και ηλικία 59 ετών μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στα 60,11.

 • Γονείς με ανήλικο τέκνο και με 25ετία τα έτη 2011 και 2012. Είχαν όριο ηλικίας για σύνταξη τα 52 και τα 55. Αν πιάνουν τις ηλικίες αυτές από 19/8/2015 μέχρι το 2017, αποχωρούν σε ηλικίες από 55 έως 59,5 ετών. Ενώ όσοι κλείσουν τα 52 ή τα 55 από το 2018 έως το 2022 βγαίνουν στη σύνταξη από 60,2 έως 67 ετών.

 • ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΤΙΚΟΣ
  kkatikos@e-typos.com

  Από το ένθετο «Ασφάλιση και Συντάξεις» της έντυπης έκδοσης του Ελεύθερου Τύπου

  Πηγή : http://www.eleftherostypos.gr

  Advertisements

  Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.