ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Έναρξη δηλώσεων 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων στη Δι@ύγεια (αφορά μη κερδοσκοπικούς φορείς)

Posted: 02/02/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

εγκύκλιος

Την έναρξη των δηλώσεων έτους 2016 στο Μητρώο Επιχορηγούμενων Φορέων κατ’ εφαρμογή του άρθρου 10Β στη Διαύγεια, κοινοποίησε με εγκύκλιο (ΑΔΑ: 7ΖΨ4465ΧΘΨ-Ψ0Α) της, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Ολγα Γεροβασίλη.

Η κατάθεση των  απολογιστικών στοιχείων δαπανών, αφορά μη κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης με ποσό άνω των τριών χιλιάδων ευρώ συνολικά ετησίως.

Η καταχώρηση, στην ειδική εφαρμογή η οποία βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο http://mef.diavgeia.gov.gr, αφορά δηλώσεις δαπανών έτους 2016 με καταληκτική ημερομηνία την 28η Φεβρουαρίου 2017.
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.