ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : Επικαιροποίηση στοιχείων απογεγραμμένων στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

Posted: 29/01/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιος

Την «ενημέρωση στοιχείων απογεγραμμένων Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου», ζητά με ΕΓΚΥΚΛΙΟ της (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/27-1-2017 ΑΔΑ : 6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ) απ’ όλους τους φορείς του Δημοσίου, η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γεροβασίλη. Όπως τονίζει, «παρά την πάροδο πλέον των 19 μηνών από τη θέση σε λειτουργία της νέας εφαρμογής, μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των νέων στοιχείων των απογεγραμμένων από τις οικείες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού». Να σημειωθεί ότι σχετική ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/142/οικ.16235/26-5-2015 ΑΔΑ : 6Ο7Φ465ΦΘΕ-Β59) που όριζε ότι τα νέα στοιχεία για τους δημοσίους υπαλλήλους θα έπρεπε να έχουν καταχωρηθεί έως 31.12.2015, είχε εκδοθεί στις 26.5.2015 από τον τότε αναπληρωτή υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Γιώργο Κατρούγκαλο. 

Διαβάστε εδώ την Εγκύκλιο ΔΙΠΑΑΔ/Φ.81/253/οικ.2819/27-1-2017 ΑΔΑ : 6ΖΙΜ465ΧΘΨ-62Λ

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.