ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου…»

Posted: 26/01/2017 in Υπαλληλικά

εγκύκλιος

Σχετικά με την «παροχή οδηγιών αναφορικά με τη ορθή μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, που απασχολείται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., καθώς και των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ της περ.12 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν.4093/2012», δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να απαντήσει σε πλήθος ερωτημάτων.  

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο  ΑΔΑ : 625ΔΗ-2ΦΦ

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.