Καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή εργασία κλπ.

Posted: 18/01/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείοΔημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 17/τ.Β’/12-1-2017 ο καθορισμός δικαιολογητικών για την καταβολή αποζημίωσης για υπερωριακή, νυχτερινή, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών εργασία.

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.