Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016 η 2η & 3η κατά σειρά τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Posted: 10/01/2017 in Οργανισμός

map_notioaigaio

Δημοσιεύθηκε σήμερα στο ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016 η έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι τροποποιήσεις αφορούν  τις  αποφάσεις που ελήφθησαν στις  συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου και συγκεκριμένα :

 

 

 

  • Της 4ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στη Νάξο στις 28/3/2016 (ΑΔΑ : Ω4Χ67ΛΞ-ΑΚΜ 7) και αφορούσε «αποσπασματικές» τροποποιήσεις των άρθρων 40 και 51
  • Της  13ης συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο στις 20/12/2016 (ΑΔΑ : 79ΜΘ7ΛΞ-ΓΦΟ) και αφορούσε την οργανωτική διάρθρωση – συγκρότηση των Οικονομικών Υπηρεσιών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου προκειμένου να καταστεί δυνατή η εφαρμογή του ν. 4337/2015, με τον οποίο τροποποιήθηκαν άρθρα του ν. 4270/2014 που αφορούν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
Ημερομηνία Δημοσιεύσεις ΟΕΥ  Παρατηρήσεις
30/12/2016 ΦΕΚ 4343/τ.Β΄/30-12-2016
10/8/2015 ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-8-2015 τροποποιήθηκε
27/12/2010 ΠΔ 130/2010 (ΦΕΚ 223/τ.Β΄/27-12-2010) τροποποιήθηκε

 

Παραθέτουμε τις θέσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ :

Οι απόψεις των συλλόγων Δωδεκανήσου & Κυκλάδων για την προτεινόμενη τροποποίηση του οργανισμού της Περιφέρειας

Posted: 19/12/2016

Επιλεκτική κάλυψη θέσεων ευθύνης από την ίδια κατηγορία εκπαίδευσης, άνιση μεταχείριση μεταξύ ίσων καταστάσεων. Το ΠΣ δεν έκανε δεκτές τις επισημάνσεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ για την τροποποίηση του άρθρου 51 και ενέκρινε ως είχε την εισήγηση της υπηρεσίας.

Posted: 28/03/2016

Οι απόψεις του ΣΥΠΝΑΠΕΔ επί των τροποποιήσεων του άρθρου 51 «Προϊσταμένοι Δ/σεων & Τμημάτων» του οργανισμού που εισηγείται η Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας στο ΠΣ στη Νάξο (28/3/2016)

Posted: 27/03/2016

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι χρησιμοποίησαν και πάλι τη μελέτη που κατέθεσε ο ΣΥΠΝΑΠΕΔ προκειμένου να εγκριθεί ο οργανισμός. Σας παραθέτουμε τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου :

  • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το αρ. πρωτ.  31355/28-04-2016 έγγραφο επισημαίνει ότι η απόφαση του ΠΣ στερείται μελέτης και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εγκρίνει την τροποποίηση :

%ce%b1%ce%b4%ce%b1%ce%b9-31355_280416

  • Από τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας ζητήθηκε  τη μελέτη του ΣΥΠΝΑΠΕΔ που είχε συνοδεύσει την αρχική τροποίηση του οργανισμού (ΦΕΚ 1666/τ.Β΄/10-8-2015) :

email-sypnaped-pros-gen_die-pnai-080716

https://docs.google.com/file/d/0B8YbzycdaP9GOUNIbWJyLThGZDA/edit

και ακολούθως διαβιβάσθηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου με το αρ. πρωτ. 88819/9247/18-7-2016 έγγραφο :

 %cf%80%ce%bd%ce%b1%ce%b9-%ce%b1%cf%80%ce%ac%ce%bd%cf%84%ce%b7%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%b4%ce%b1%ce%b9-88819_9247_180716

https://docs.google.com/file/d/0B8YbzycdaP9GOUNIbWJyLThGZDA/edit

 

 

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.