Ξεκίνησε η λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων – Δεν υπόκειται πλέον σε οποιασδήποτε μορφής εποπτεία ή έλεγχο από την κυβέρνηση ? Ανεξάρτητη αλλά όχι ανεξέλεγκτη ?

Posted: 03/01/2017 by sypnaped in Υπαλληλικά

Αποτέλεσμα εικόνας για ααδε

Αυτόματη κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και αντικατάστασή της από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων επήλθε από την 1η Ιανουαρίου 2017.

Η ΑΑΔΕ δεν υπόκειται πλέον σε οποιασδήποτε μορφής εποπτεία ή έλεγχο από την κυβέρνηση, αλλά ασκεί πλήρεις αρμοδιότητες και υπερεξουσίες σε όλον τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό της χώρας.   

Ουσιαστικά η ΑΑΔΕ είναι η αποκλειστικά αρμόδια για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών εσόδων του κράτους και στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες της (Ελεγκτικά Κέντρα, ΔΟΥ και Τελωνεία) μπορούν να διενεργούν ελέγχους, να καταλογίζουν φόρους και πρόστιμα και να επιδιώκουν την είσπραξη όλων των φορολογικών εσόδων που βεβαιώνονται είτε με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων είτε με τη διενέργεια ελέγχων.

Μπορούν, δε, στο πλαίσιο των διαδικασιών είσπραξης των εσόδων, να προβαίνουν σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και σε κλείσιμο επιχειρήσεων φοροπαραβατών, καθώς και σε κατασχέσεις καταθέσεων, εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων ασυνεπών οφειλετών του Δημοσίου.

Επικεφαλής της ΑΑΔΕ παραμένει ο Γ. Πιτσιλής τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2018, δηλαδή μέχρι να ολοκληρωθεί η διετής θητεία του ως επικεφαλής της ΓΓΔΕ, με προοπτική ανανέωσης της θητείας για άλλα δύο χρόνια, εφόσον το αποφασίσει το Συμβούλιο Διοίκησης της ΑΑΔΕ τον Νοέμβριο του 2017.

Μέχρι τότε ο κ. Πιτσιλής θα ασκεί πλέον τα καθήκοντά του ως διοικητής της ΑΑΔΕ. Βάσει του ιδρυτικού νόμου της ΑΑΔΕ (του ν. 4389/2016) έχει πλέον αρμοδιότητες που καλύπτουν όλον τον φοροελεγκτικό και φοροεισπρακτικό μηχανισμό του κράτους, δηλαδή τα Ελεγκτικά Κέντρα (ΚΕΦΟΜΕΠ, ΚΕΜΕΕΠ), τις ΔΟΥ, τα Τελωνεία και όλες τις άλλες φορολογικές υπηρεσίες της χώρας, χωρίς να υπόκειται σε κανέναν έλεγχο ή εποπτεία από την κυβέρνηση.

Οι βασικότερες από τις διατάξεις των άρθρων 1-43 του ν. 4389/2016 για την ίδρυση και λειτουργία της ΑΑΔΕ προβλέπουν, αναλυτικά, τα εξής:

Σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Από την 1η Ιανουαρίου 2017 συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων» (ΑΑΔΕ), με σκοπό τον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων, που άπτονται του πεδίου των αρμοδιοτήτων της.
Η ΑΑΔΕ απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. Η ΑΑΔΕ υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής.

Πηγή : http://www.aftodioikisi.gr

Πιτσιλής: Ανεξάρτητη αλλά όχι ανεξέλεγκτη η ΑΑΔΕ

Οι εργαζόμενοι στην Αρχή Δημοσίων Εσόδων διατηρούν την εργασιακή σχέση τους με το Ελληνικό Δημόσιο

«Η μετεξέλιξη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Ανεξάρτητη Αρχή αντανακλά την προσδοκία των συμπολιτών μας η Φορολογική Διοίκηση να λειτουργεί με μόνο γνώμονα τις αρχές της αξιοκρατίας, της διαφάνειας, της φορολογικής δικαιοσύνης, της λογοδοσίας, της εξωστρέφειας και της προσπάθειας για διαρκή βελτίωση», γράφει ο Γ. Πιτσιλής σε επιστολή του προς τους εργαζομένους της ΑΑΔΕ (πρώην ΓΓΔΕ).

«Είμαι βέβαιος ότι η πλειοψηφία όσων συμφωνούν ότι η λειτουργία μας πρέπει να διέπεται από τις αρχές αυτές και μόνο, υπερβαίνει κατά πολύ ακόμα και την ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία με την οποία ψηφίστηκε ο νόμος για τη σύσταση της νέας Αρχής».

Όπως τονίζει «’ανεξάρτητη αρχή’ δεν σημαίνει ‘ανεξέλεγκτη’. Ούτε έναντι του Υπουργείου Οικονομικών, εντός του οποίου εξακολουθούμε να εντασσόμαστε, ως ειδικός φορέας χωρίς νομική προσωπικότητα, ούτε έναντι της εκάστοτε δημοκρατικά εκλεγμένης πολιτικής ηγεσίας του, το φορολογικό στρατηγικό σχεδιασμό της οποίας οφείλουμε να υπηρετούμε, εφαρμόζοντας τις αρχές και τις αξίες μας. Ούτε, τέλος, έναντι της Βουλής των Ελλήνων, ενώπιον της οποίας θα υπάρχει αυξημένη λογοδοσία».

«Με τη νέα Αρχή μπορούμε να κάνουμε μια νέα αρχή στην εσωτερική μας λειτουργία, αξιοποιώντας το προσωπικό μας με βάση τις ικανότητες και την εμπειρία του κάθε υπαλλήλου, επενδύοντας στη διαρκή εκπαίδευση των ανθρώπων μας και εξοπλίζοντας τις υπηρεσίες μας με σύγχρονα μέσα. Και αυτή θεωρώ ότι είναι για όλους εμάς η μεγαλύτερη πρόκληση: να αξιοποιήσουμε την εσωτερική αλλαγή στις δομές και τη λειτουργία μας ως αφετηρία για τη θεμελίωση μιας νέας σχέσης ανάμεσα στη Φορολογική Διοίκηση και τους πολίτες», γράφει.

Τονίζει ότι «οι εργαζόμενοι στην ΑΑΔΕ διατηρούν την εργασιακή σχέση τους με το Ελληνικό Δημόσιο, στο οποίο, αυτονόητα, ανήκει η νέα Αρχή. Όπως προβλέπεται στο νόμο, οι οργανικές θέσεις των υπαλλήλων της ΓΓΔΕ μεταφέρθηκαν αυτομάτως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, χωρίς να επέρχεται οποιαδήποτε αλλαγή στην εργασιακή σχέση των υπαλλήλων μας.

Η ανεξαρτησία της Αρχής δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση μείωση του αριθμού των υπαλλήλων που θα υπηρετούν στην ΑΑΔΕ Αντιθέτως, υπάρχει προγραμματισμός για να αυξηθεί ο αριθμός των υπαλλήλων της, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της. Ούτε βεβαίως τίθεται ζήτημα παύσης λειτουργίας της ΑΑΔΕ ή ιδιωτικοποίησής της κάποια στιγμή στο μέλλον».

Πηγή : http://ependisinews.gr

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.


Αρέσει σε %d bloggers: