Εγκύκλιος : Θέσπιση ανωτάτου ορίου στις συντάξεις του Δημοσίου (παραδείγματα). εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του ν. 4387/2016 (Α 85)

Posted: 19/12/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

εγκύκλιος Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ: 6ΨΡΧ465Θ1Ω-4ΚΜ)  

Ένταξη όλων των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων στον ΕΦΚΑ (Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης)

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας − Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού − συνταξιοδοτικού συστήματος (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12-5-2016, Ν.4387/2016)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.