Ν.4441/2016 Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

Posted: 09/12/2016 in Υπαλληλικά

Εθνικό τυπογραφείο

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 227/τ.Α΄/06-12-16 ο νόμος 4441/2016 «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»  

Νέο θεσμικό πλαίσιο για αδειοδότηση επιχειρήσεων – Απλοποιείται η διαδικασία. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 29 Αυγούστου
Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.