Αποφασίσθηκε η διατήρηση των Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών σε Σύρο και Ρόδο

Posted: 30/11/2016 in Υπαλληλικά

image0018.jpg

Σύμφωνα με δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Πολιτικής Πρωτογενή Τομέα και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής κ. Ζαννετίδη Φιλήμονα, έγινε αποδεκτό το αίτημα της διατήρησης των ανεξάρτητων Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών σε Σύρο και Ρόδο με ίδιες ακριβώς αρμοδιότητες στα πλαίσια των γενικών αρχών και θέσεων της πλήρους αντιστοίχησης των υπηρεσιών σε Δωδεκάνησα και Κυκλάδες.  

Τις αμέσως επόμενες ημέρες  πρόκειται να κατατεθεί  το σχέδιο τροποποίησης  του οργανισμού που θα αφορά τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΕ στις Οικονομικές Υπηρεσίες από 1-1-2017 και την  αναδιοργάνωση τους σύμφωνα με τις  διατάξεις του άρθρ.58 του ν.4438/2016 (τΑ΄/ΦΕΚ220/28.11.2016) και της αρ. 2/77792/0026 (26/9/2016) εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Για τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΕ στις Οικονομικές Υπηρεσίες  Περιφερειών και την  αναδιοργάνωση των υπηρεσιών έχουν εφαρμογή οι  διατάξεις του άρθρ.58 του ν.4438/2016 (τΑ΄/ΦΕΚ220/28.11.2016)  «…ε. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, όσον αφορά τους Ο.Τ.Α. εφαρμόζονται οι οικείες περί οργάνωσης υπηρεσιών και τροποποίησης οργανισμών διατάξεις….»

Επομένως το άρθρο 241 του Ν.3852/2010 ξεκάθαρα αναφέρει «Το περιφερειακό συμβούλιο ψηφίζει τον Οργανισμό με βάση πλήρη μελέτη οργάνωσης των υπηρεσιών, για την κατάρτιση της οποίας λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, οι ασκούμενες αρμοδιότητες, οι διαθέσιμοι πόροι, η έκταση, ο πληθυσμός και οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες της περιφέρειας»

Υπενθυμίζουμε ότι ο σύλλογος μας είχε καταθέσει  έγγραφη υπόμνηση στον Υπουργό Εσωτερικών

%cf%83%cf%85%cf%80%ce%bd%ce%b1%cf%80%ce%b5%ce%b4-29_291116

καθώς επίσης δημοσίευσε σχετικό ενημερωτικό με τον ακόλουθο τίτλο :

Στην Αθήνα σήμερα αποφασίζουν τη διατήρηση ή κατάργηση των Οικονομικών Υπηρεσιών της Δωδ/σου. Προσδοκούμε θετική εξέλιξη. 34 Δωδ/σιοι (23 Ρόδιοι) περιφερειακοί σύμβουλοι και 5 βουλευτές !

 

 

Ανοικτή επιστολή ΣΥΠΝΑΠΕΔ με θέμα «Χωροταξικός και λειτουργικός επαναπροσδιορισμός της Αυτοδιοίκησης. Για να λειτουργήσουν τα Δωδεκάνησα χρειάζονται έδρα Περιφέρειας στη Ρόδο»

Posted: 26/11/2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.