Εγκύκλιος για τη συγκρότηση των πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου με θητεία από 1.1.2017 έως 31.12.2018

Posted: 01/11/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

pdf_1

Δεδομένου ότι η θητεία των μελών των Πρωτοβάθμιων Πειθαρχικών Συμβουλίων και του Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2016 (άρθρα 146Α, 146Β του ν. 3528/2007 όπως ισχύει και άρθρο πέμπτο του ν. 4057/2012) το Υπουργείο επισημαίνει τις διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη νέα συγκρότηση τους.  Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο (ΑΔΑ : Ω20Σ465ΦΘΕ-5ΩΥ)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.