Εγκύκλιος για τις ιατρικές εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

Posted: 31/10/2016 in Υπαλληλικά

Εγκύκλιο με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν.4413/2016 (Α ́148), βάσει του οποίου από
9 Νοεμβρίου 2016 διαφοροποιείται η ιατρική εξέταση των υποψηφίων οδηγών λόγω της
κατάργησης των ∆ευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (∆.Ι.Ε.), εξέδωσε το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Δείτε την εγκύκλιο με όλες τις αλλαγές ΕΔΩ (ΑΔΑ: 69ΚΣ4653ΟΞ-ΛΞ9)

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.