Αναρτήθηκε στη Δι@ύγεια η απόφαση ορισμού μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.

Posted: 26/10/2016 in Υπαλληλικά

pdf_1

Στις 26/9/2016 αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» η απόφαση με την οποία ορίστηκαν με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, τα μέλη του Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙΣΕΠ) για την επιλογή προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων, αυτοτελών δημοσίων υπηρεσιών, Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, Ο.Τ.Α. β΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ.    

Πατήστε στην εικόνα του εγγράφου για να διαβάσετε την απόφαση  %ce%b2%ce%ad%ce%bb%ce%bf%cf%82_1

%ce%b1%ce%b4%ce%b1-94%cf%876465%cf%86%ce%b8%ce%b5-1%ce%bd%ce%b1

Το χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των αλλαγών στο Δημόσιο – Εθνικού Μητρώου Επιτελικών Στελεχών, νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων, διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.