Αίτημα αναστολής εφαρμογής του Ν.4337/2015 “Περί … μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις ΥΔΕ στις Οικονομικές υπηρεσίες των Περιφερειών

Posted: 22/09/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

image0018.jpg

Αναστολή εφαρμογής του Ν.4337/2015 (ΦΕΚ 129/Α) και της αριθμ.2/16570/0026/13‐05‐2016 (ΦΕΚ 1381/Β/17‐05‐2016) ΚΥΑ “Περί καθορισμού διαδικασίας και εξειδίκευσης μεταφερόμενων αρμοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου στις Οικονομικές υπηρεσίες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (και περιφέρειες)”   

Πατήστε στην εικόνα του εγγράφου για να διαβάσετε την επιστολή :

24_220916-sypnaped

 

Πώς διαμορφώνεται η ευθύνη των προϊσταμένων των οικονομικών υπηρεσιών μετά την κατάργηση των ΥΔΕ

19 Ιουλίου 2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.