Δεκτή η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων των 182 υπαλλήλων της ΔΕΥΑΡ για αναστολή και ακύρωση της απόφασης για την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.

Posted: 18/09/2016 by sypnaped in Υπαλληλικά

ΔΕΥΑΡ

Με την υπ΄ αρίθμ. 149/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ρόδου (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων), που εκδόθηκε χθες, έγινε δεκτή η αίτηση 182 υπαλλήλων της Δημοτικής Επιχείρησης Υδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου κατά του νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με αίτημα την αναστολή και ακύρωση της νέας απόφασης για την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο.    

Το δικαστήριο διατάσσει την ΔΕΥΑ Ρόδου να αποδέχεται τις υπηρεσίες των 182 υπαλλήλων καταβάλλοντας τους τους μισθούς που τους αναλογούσαν την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Σύμφωνα με την απόφαση εφαρμογή των νόμων με τους οποίους επιβλήθηκαν περιορισμοί ως προς το ύψος των αποδοχών του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα, που καταρχήν δικαιολογούνται για τα πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% ή είναι νομικά πρόσωπα δεν αφορά στην περίπτωση της  ΔΕΥΑΡ.

Ειδικότερα, η ΔΕΥΑΡ αποτελεί επιχείρηση Ο.Τ.Α., οι οποίες με ρητή νομοθετική πρόβλεψη (άρθρο 51 παρ. 1 Ν. 1892/1990, όπως ισχύει σήμερα) δεν περιλαμβάνονται στον Δημόσιο Τομέα, αλλά έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια, δική της περιουσία και συγκεκριμένους πόρους, αποτελούσα επιχείρηση ειδικού σκοπού μη επιχορηγούμενη από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Οι μισθοί των υπαλλήλων της ΔΕΥΑ Ρόδου είχαν εξάλλου ήδη υποστεί μείωση με την εφαρμογή του άρθρου 31 του Ν. 4024/2011 σε ποσοστό 25%, ενώ νέα μείωση αυτών σε εφαρμογή του ως άνω νόμου 4093/2012, θα οδηγούσε σε συρρίκνωση των μισθών τους ανερχόμενη στο υπερβολικό ποσοστό έως και 70%, πράγμα που δεν θα τους επιτρέπει πλέον να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες συντήρησής τους, δεδομένου μάλιστα ότι οι περισσότεροι εξ αυτών έχουν ήδη αναγκαστεί να λάβουν δάνεια για να αντιμετωπίσουν τις άμεσες ανάγκες τους μετά την ως άνω μείωση.

Τους εργαζόμενους εκπροσώπησαν οι δικηγόροι κκ. Αποστόλης Γκάτζιος και Εμμανουήλ Παπαϊωάννου, ενώ την ΔΕΥΑ Ρόδου η νομική της σύμβουλος κ. Καλλιρόη Νικολιδάκη.

Ασφαλιστικά μέτρα από 182 υπαλλήλους της ΔΕΥΑΡ για την υπαγωγή τους στο ενιαίο μισθολόγιο

13 Σεπτεμβρίου 2016

Advertisements

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.